Faktamöte med inpirationsdag och faktapitch i Stockholm.

Den 25-26 oktober träffades nordiska faktaproducenter, programbeställare och programchefer i Stockholm för att inspirera och bli inspirerade. Under de två dagarna hölls också höstens faktapitch. De senaste åren har det blivit tydligt att pitcharna håller en allt högre kvalitet. Höstens pitch var inget undantag och konkurrensen var knivskarp.

Mikael Horvath

Inspirationsdagen började med att Thomas Nilsson, Kanal- och tablåchef på SVT berättade om SVT:s strategier kring programverksamheten. På ett åskådligt sätt visade han hur publikens beteende förändrats de senaste 10 åren och hur SVT har valt att möta detta.

I ett diagram över hur åldersgrupperna fördelas på olika kanaler och i olika medier, blev det klart att SVT, liksom många andra public service-kanaler brottas med en ”badkarskurva”. Där ett starkt ”U” visar att man är otroligt stark på barnprogram och på program mot den medelålders, eller äldre publiken. Men att man är svagare däremellan. Det logiska vore kanske att satsa på den grupp där man har lägst tittning (teenagers). Men Thomas Nilssons genomgång visade hur SVT:s strategi istället var att fokusera mer på skolbarnsföräldrar och varför detta var logiskt i förhållande till hela utbudsstrategin.

SVTs strategi
Peter Nyrén, ny faktabeställare på SVT, fortsatte på Thomas Nilssons presentation och talade om hur SVT:s kunskap om sin publik slår igenom på programstrategin och hur det även påverkar innehållsstrategin och beställningarna av faktaprogram. Just att SVT:s programledning jobbar samlat med sina beslut, tror han är en anledning till att SVT den senaste tiden lyckats väl, både med den totala tittningen, men också med att ett antal enskilda programtitlar i olika programgenrer har rönt stor framgång.

Proud to present
Peter Nyrén uppskattade också den längsta punkten på inspirationsdagens program, nämligen bolagens ”proud to present”. Under drygt 2,5 timme presenterade de fem bolagen program och satsningar som de var stolta över. Tanken var också att dessa programsatsningar skulle visa något som de andra bolagen kunde lära sig något av.

– Som nybliven ansvarig för det breda och omfattande faktautbudet på SVT var det inspirerande och lärorikt att kastas in i Nordvisionssamarbetet under dessa två dagar och träffa de nordiska kollegorna. Det var också mycket intressant att höra om det bästa och det mest utmanande i varje land, säger Peter Nyrén.

Ironi som journalistisk arbetsmetod
Bland programprojekten som presenterades fanns exempel som visade hur man kan angripa en journalistisk frågeställning från ett oväntat håll, och med små medel få genomslag i ett starkt mediebrus.

NRK:s webbproduktion ”Ja til et varmere samfunn” spelades in och sändes i samband med den stora klimatkonferensen i Köpenhamn hösten 2009. Redaktionen insåg att man skulle drunkna i det övriga mediebruset, speciellt när man hade väldigt små resurser. Därför valde man helt enkelt att vända på spörsmålet. I alla reportage och intervjuer utgick man istället ifrån att det måste vara bra att det blir varmare. ”Alla vill ju ha sol och värme..”.

Den ironiska infallsvinkeln fungerade, och genomslaget blev betydligt större än om man hade gjort vad alla andra redaktioner redan gjorde.

Ung och bortskämd
Ett annat program som presenterades var SVT:s version av formatet ”Ung och bortskämd”. Programmet har fått stort genomslag i Sverige, både publikt och i annan media. Programmet väckte positiva reaktioner på mötet, men det startade också en diskussion kring dramaturgi och presentation i realityprogram, och frågan hur långt man kan gå inom public service.

En av det 40-tal producenter, programchefer och programbeställare som deltog var NRK:s producent Randi Helland.

– Det er en av de første gangene jeg er med på en slik ”Proud to present”, og det var kjempeinteressant å se noe av hva som rører seg på skjermene rundt i Norden. Morsomt å se på likheter og ulikheter mellom hvordan vi forteller historier, og hvilke historier/tema vi er opptatt av.

Bland programprojekten som presenterades fanns:

Inspirationsdagen avslutades med en gemensam middag. Något som enligt Peter Nyrén också har en funktion på ett faktamöte.

– Det är viktigt att även få möjlighet att prata och umgås. I det sociala föds mycket idéer och kreativitet.

Faktapitch
Dag två var det dags för faktapitchen. 19 program och programserier pitchades under en intensiv pitchdag. Och den samlade reaktionen från de nordiska faktabeställarna var att pitcharna får en allt högre kvalitet, både vad gäller presentation och innehåll.

Konsekvenserna av detta är att pitcharna blir allt mer intressanta att följa för deltagarna. Och att beslutsprocessen för beställarna blir både snabbare och enklare.

Något som fallit extra väl ut de senaste två åren, är faktabeställarnas möjlighet att dela ut utvecklingsstöd direkt. Beställarna disponerar årligen en halv miljon danska kronor ur NV-fonden och kan rikta dessa resurser mot de projekt som har störst behov och störst möjlighet att lyckas.

Hittills har faktabeställarna varit helt eniga i bedömningen om vilka projekt som ska få utvecklingsstöd. Och av de fyra projekt som fick utvecklingsstöd på den förra faktapitchen i Helsinki i april 2010, ser nu två projekt ut att gå i produktion. Dessa projekt får ju därmed redan på förhand ett stort nordiskt intresse. 

Teenage Boss – nu med pilot
En av dem vars pitch fick stark respons från både beställare och närvarande producenter var just Randi Helland, producent på NRK. Hon pitchade det norska programmet Teenage Boss.

– Det er utrolig inspirerende for det videre arbeidet å motta så mye gode tilbakemeldinger, spørsmål og innspill på piloten.  For oss betyr det mye å vite at tematikken treffer bredt, og at grepene og måten vi har valgt å lage serien på virker troverdig og at det tjener Public service oppdraget.

Projektet Teenage Boss var ett av de projekt som efter pitchen i Helsinki fick utvecklingsstöd från de nordiska faktabeställarna. Projektet vann även de nordiska generaldirektörernas pris på 100.000 danska kronor för bästa programidé i samband med Nordvisionens 50-års jubileum. På faktapitchen kunde därför Randi Helland och NRK visa upp en 20-minuters pilot, med en castad familj.

– Det å få muligheten til å lage en pilot for å finpusse formatet mener jeg er en svært viktig. Nå håper vi bare at resultatet er så godt at det ikke bare utløser applaus, men også midler fra Nordvisjonsfondet til den videre serien, säger Randi Helland.

Under dagen pitchades både singeldokumentärer och programserier. Några fick positiva besked vid sittande bord, andra diskuterades med varierande framgång på det efterföljande beställarmötet. Målsättningen är att alla programförslag som pitchas ska få svar inom en vecka.

– Faktagruppens täta kontakt och raka dialog möjliggör för hos att hitta och skapa projekt som verkligen passar de olika public servicebolagen och matchar deras – ofta något varierade – behov. Utveckling och kommunikation blir nyckelorden för framtiden, säger Peter Nyrén, faktabeställare på SVT. 

Nästa faktamöte, med inspirationsdag och faktapitch är 23-24 mars, 2011 i Oslo.