Engler uten grenser

I ”Broderskapet” avdekker NRK Brennpunkt-redaksjonen det kriminelle nettverket til Hells Angels, særpreget av nær og tett kontakt mellom de nordiske klubbene. Det var derfor naturlig for NRK å samarbeide med medier i Sverige, Danmark og Finland for å avdekke miljøets aktiviteter og metoder.

Den kriminelt belastede organisasjonen Hells Angels vokser i Norge og klubbene har opparbeidet gode nettverk i inn- og utland. Mens jugoslavisk mafia og andre internasjonale organiserte grupper regjerer i hovedstaden, driver Hells Angels og støtteklubber mafialignende aktiviteter i mange av Norges andre store byer og i distriktet, avslører NRKs kartlegging av miljøet.

Prosjektet har resultert i to dokumentarer. ”Broderskapet” avdekker de mafialignende metodene mc-gjengene bruker for å skremme medlemmer og omverden til taushet i Norge. ”Engler uten grenser” kartlegger hvordan mc-miljøet i Norden samarbeider over landegrensene i Norden. Det er dessuten produsert en internasjonal versjon i samproduksjon med SVT og RUV. Det er dessuten produsert nasjonale versjoner i samproduksjon mellom NRK & SVT og NRK & YLE/FST.  

Tett nordisk researchsamarbeid
Frode Nielsen, producer i NRK forteller at idéen til prosjektet var nordisk helt fra starten:

 – Under et seminar om organisert kriminalisert som ble holdt av Kriminaljournalisternas Klubb i samarbeid med svenske SÄPO fortalte etterretningstjenesten om det nordiske samarbeidet for å kartlegge organisert kriminalitet, blandt annet i motorsykkelmiljøet. Hells Angels nordiske hovedsete er i Danmark og styrer mye av aktivitetene i Norge og Sverige, derfor har det vært viktig å se på hele nettverket, ikke bare Norge, sier Frode. Prosjektet ble derfor presentert på nettverksmøtet for Undersøkende Dokumentar i Nordvisjonen halvannet år før publisering.

Det ble viktig å være like grenseløs i researcharbeidet og Brennpunkt-redaksjonen ble assistert av en erfaren kriminalreporter fra SVTs Uppdrag Granskning som hjalp til med kilder i svensk politi, med research omkring rettsmateriale, bistand til opptak og tilgang til arkivmateriell. Kontakten med Danmark og Finland var mer sporadisk, men også sentralt for prosjektet:

– Å ha hjelp av nordiske kollegaer var vesentlig for realiseringen av prosjektet, sier Frode. Deres kunnskap og kilder gjorde at vi fikk enkel tilgang til informasjon som det hadde tatt oss lang tid å etablere. Med hjelp av SVT Göteborg fikk vi tilgang til 5000 rettsdokumenter, dommer og dokumentasjon av forarbeid, som sammen med økonomiske rapporter utgjorde en stor del av prosjektets researchgrunnlag.

Frode forteller at feltarbeidet gjorde prosjektet usedvanlig dyrt til Brennpunkt-dokumentar å være, med hemmeligholdte intervju av kilder og deltakelse på MC-treff. – Det gjelder å være på rett sted til rett tid og håpe at man får mulighet til å gjøre opptak i det skjulte.

Webressurs om kriminelt belastede MC-miljø
I tillegg til de to tv-dokumentarene er mye av materialet fra redaksjonens research lagt ut på NRKs web, som artikler og bakgrunnsmateriell som arkivklipp. Det fins lenker til pressedekningen av Hells Angels i både Norge, Sverige og Danmark og interesserte brukere får tilgang til NRKs kartleggings o form av et oversiktskart over Norge, med informasjon om organisasjonen og nøkkelpersoner i alle distrikter.
 
– Prosjektet har vært flermedialt fra dag en, forteller Frode, det har vært produsert både research og reportasjer spesielt for weben og det har blitt lagt mye ressurser på et brukervennlig grensesnitt.
 
På grunn av prosjektets hemmelige karakter ble webtjenesten først lansert når programmene ble sendt, og den ble oppdatert i denne perioden med lenker til aktuelt stoff fra hele Norden.

– Vi ville gjerne ha hatt en løpende dekning av temaet og vi kunne ha gjort mye mer på web om tiden og ressursene strakk til. Men slik er ikke villkårene i en prosjektbasert organisasjon som vår, så snart programmet er ferdig er vi i gang med neste prosjekt.

Frode ser imidlertid et stort potensiale i et enda dypere samarbeid mellom de nordiske bolagene:

–  Muligheten for å ha f.eks en felles redaksjon med kollegaer fra de andre bolagene kunne gitt  et større og bedre bilde av tematikken, noe som er for krevende for en redaksjon alene. Det er ingen tilfeldighet at det er slik politiet arbeider for å avdekke nettverk av en slik grensesprengende natur.

Mer informasjon: www.nrk.no/broderskapet