Endringer i NV-fondens retningslinjer

Fondsstyrelsen reviderte på sitt møte i juni 2008 retningslinjene for Nordvisionsfonden.

Revisjonen var langt på vei en formalisering av fondsstyrelsens etablerte praksis og et forsøk på å gjøre reglene enklere og tydeligere. Dessuten skjerpes kravene til R&U-støtten vesentlig.

– De siste årene har R&U-søknadene blitt bedre og tildelingskriteriene om nordiske partnere, egenandel, flermedialitet og utvikling har nærmest blitt krav for å kunne søke. Siden kravene er reelle, og gjør prosjektene levedyktige, kan vi like gjerne formalisere dem, sier fondens formann, Finn Rowold.

Reglene gjelder fra og med tildelingsrunde høsten 2008.

Utviklingsstøtte uten tilbakebetaling

Følgende endringer ble besluttet i tildelinger av R&U (heretter Utviklingsstøtte):

  • Støtten skal ikke lenger tilbakebetales om prosjektet går i produksjon.
  • Max søknadssum er 20.000 EURO
  • Prosjekter som skal komme i betraktning skal selv legge en egenandel og ha partnere som bidrar med en egenandel.
  • Nasjonal bestillerinteresse er en forutsetning for å få støtte
  • Som navnet tilsier er det først og fremst utviklingsprosjekter som skal få støtte. Fondsstyrelsen kan velge å se bort i fra dette i enkelttilfeller, for eksempel i prosjekter fra programgruppen for undersøkende journalistikk

Siden støtten ikke lenger skal tilbakebetales vil fondsstyrelsen hvert år diskutere den årlige bevilgning. R&U-fonden vil fylles opp i henhold til de nye regler første gang i januar 2009.

Slutt med fullfinansiering av reelle samproduksjoner

Følgende endringer ble besluttet i tildelinger av produksjonsstøtte:

  • Regelen om at reelle samproduksjoner kan fullfinansieres gjennom fonden frafalles. I reelle samproduksjoner kan imidlertid alle partnere søke som hovedprodusenter, og dermed søke om 50% støtte av det de selv legger i prosjektet.
  • Ved større samproduksjoner kan partnere søke om å finansiere sin egenandel (min 10%) gjennom sin nasjonale fond. Dette gjelder bare om partneres egenandel er større enn 500.000 kroner.

Mer informasjon til høsten

Det vil bli utarbeidet en ny guide om fondens regler i god tid før neste søknadsfrist til fonden den 3. november. Fondens regler vil dessuten i sin helhet gjennomgås på alle høstens programgruppemøter, sammen med en innføring i de nye søknadsskjema.

Mere info: NVS / Cecilie Stranger-Thorsen, tel: +45 2854 4005