Endnu et godt år for NV-samarbejdet

Nordvisionssamarbejdets konkret udbytte fortsætter med at være meget højt. I 2009 var det samlet udbytte 3.390 programmer, svarende til 1.630 timers tv i de nordiske lande.

Der er stor opmærksomhed på nordisk tv-indhold i de nordiske lande i disse måneder. Flere nordiske politikere og opinionsdannere ønsker endnu mere nordisk tv. Nogle politikere ønsker sågar en nordisk kulturkanal eller nordisk tv portal på nettet. Det er derfor glædeligt at de nordiske public service tv stationer i disse år har så stor et udbytte af det fælles samarbejde, til gavn seerne i de nordiske lande.

Antallet af samproduktioner går tilbage, og antallet af udvekslingsprogrammer går frem. Det er den tendens, vi har set både i 2008 og nu også i 2009 i Nordvisionssamarbejdet. NV bolagenes økonomier er pressede, og man koncentrerer sine ressourcer omkring primetime og egenproduktioner. Man ”risikerer” ikke så mange penge til samproduktioner over grænserne som tidligere.

Til gengæld stiger behovet for public service-indhold uden for primetime og på nichekanaler. Her har Nordif2 gjort det lidt lettere at udveksle indhold mellem partnere. Faktascreenerne, børnegruppen og arkiverne bruger Nordif2 til distribution af programmer, og undervisningsgruppen kommer på i skrivende stund.

Nordisk tv-dramatik ”rejser” imponerende flot og godt i disse år, og de bestiller-styrede faktapitch og fakta udviklingsmidlerne har bidraget til en øget relevans af de nordiske fakta-projekter. I 2010 vil der igen være ekstra penge til fakta udviklingsprojekter.

Børnesamarbejdet er gået lidt tilbage i volumen i 2009 som følge af et generations-skifte og omprioriteringer. Undervisningsgruppen formår at holde et meget højt samproduktionsniveau, og undersøgende journalistik gruppen har trods sit lille eksklusive samarbejde, haft mange nordiske dokumentarer i prime i 2009. Og sidst men ikke mindst har faktascreenerne endnu engang overgået sig selv og tilbudt 10 procent flere faktaprogrammer til udveksling i forhold til året før.

Man kan læse mere om Nordvisionssamarbejdets resultater i årsrapporten fra 2009 (9,5 MB), som er på vej ud til alle medarbejdere, som står opført i vores kontaktlister. Her kan man også læse om en lang række af konkrete samarbejder mellem de nordisk public service bolag, som hver i sær er gode eksempler variationen og mængden af det nordiske tv – og mediesamarbejde.