En idé räcker

Under 24 intensiva timmar i mitten av april träffades representanter för de nordiska förkvällsprogrammen i Bergen. Tanken var att inspirera och bli inspirerade. Kunskapsöverföring i sin konkretaste form: så här gör vi – hur gör ni? Och arrangören Rune Møklebust från NRK hade målsättningen klar: ”En idé räcker”.

Av Mikael Horvath

Kanske är det på sin plats att direkt till en början förklara Rune Møklebust målsättning. Rune menade att möten och seminarier ibland sätter förväntningarna för högt. Man gör det hela för komplicerat och vill helt enkelt för mycket. Runes tanke när han bjöd in sina nordiska kollegor till mötet i Bergen var istället mer pragmatiskt. Om varje deltagare åker ifrån mötet med en ny idé att ta hem till sin redaktion och produktion – så är det ett riktigt gott resultat.

Olika förkvällsprogram – men ändå lika
Tre av de nordiska public servicebolagen gör förkvällsprogram (SVT, DR och NRK). I Finland gör YLE/FST livstilsmagasinet Strömsö som sänds en gång i veckan, och man sänder också ett dagligt morgonprogram, Min Morgon. Programmen är sinsemellan ganska olika, men de har också många likheter. Både i produktionsmetoder och till innehåll.

Målsättningen med mötet var att man genom att visa upp sina program och berätta om hur man gör dem, skulle ge kollegorna från de andra bolagen nya idéer.

På så sätt kunde ett program som danska Aftenshowet – som fokuserar mycket på den aktuella nyhetsagendan – utväxla ”know-how” med ett program som finlandssvenska Min Morgon – som är ett morgonprogram, och som enligt sändningsuppdraget inte får fokusera på nyhetsagendan. Men genom att berätta om olika element i programmen och produktionsmetoder, så kunde man ändå utväxla kunnande och kreativitet.

Vad kan man lära av varandra?

På det spörsmålet finns nog lika många svar som deltagare på mötet. Men alla hade något att förmedla.

Danska Aftenshowet berättade om vikten av en god historia. Att historien ska ha relevans för den dagens program. Och att den som förtäljer historien också ska vara rätt person att förmedla den.

Genom hårt och grundligt arbete har man analyserat vad programmet ”är” och vad programmet ”icke är”. Detta har resulterat i en tydlig ”manual” för medarbetare och chefer. Ett verktyg som hjälper redaktionen att vara eniga om hur programmet ska se ut, kännas och uppfattas av tittaren. Och det är detta som, bland annat, resulterat i att man nu konsekvent tackar nej till artister på promotion-turné. Vilket ibland kan förvåna världsartister, som exempelvis Kylie Minogue.

Förnya och renodla
Det svenska programmet Gokväll har redan sänt i många år. Där handlar nu arbetet mest om förnyelse av innehållet, och att renodla och utveckla de fasta element man arbetar med. En stor uppgift just nu är att hitta nya innehålls-element, som på sikt kan ersätta de man idag bygger programmen på – t.ex. ”gör om mig” (make-over).

Här jobbar man konsekvent, och till denna säsong har man t.ex. startat med att sända även på lördagar. Då i samma studio, men med egen programledare/vært och med en lite annorlunda feeling i programmet.

Lördagens program spelas dock in på torsdagar, med samma tekniska personal och efter det att torsdagens program redan spelats in.

Soppa på en spik
Finlandssvenska morgonprogrammet Min Morgon, arbetar med mycket små resurser – jämfört med de andra programmen. Men behovet av att ”koka soppa på en spik” föder också behovet av nya lösningar. Genom ett kreativt arbete lyckas idag redaktionen sända ett morgonprogram som upplevs som mycket ”större” än prislappen.

Redaktionens arbetsuppgifter är dock hårt mallade och en stor flaskhals är research. Det har man löst genom att involvera sina experter i de olika ”expertpanelerna” mer. Detta har fått resultatet att experterna, som gör sin egen research, numera också föreslår ämnen och gäster till programmet. Det har till och med gått så långt att experterna blivit så tränade och professionella tv-medarbetare att de kunnat hoppa in som programledare/vært vid behov.
 
Jämförelse med förebilder
Det nyaste förkvällsprogrammet, norska Førkveld, har hämtat inspiration från både Aftenshowet och Gokväll. Under kvällen kunde mötesdeltagarna följa en sändning av programmet live. På plats kunde nu representanterna från de program Førkveld inspirerats av, se hur man producerade sin show och hur man funnit nya, och framför allt billigare, lösningar. Vilket föder tankar och idéer, väl värda att ta med hem.

Främmande fågel

Livstilsmagasinet Strömsö, producerat av YLE/FST har kanske, vid en första anblick, inte mycket gemensamt med förkvällsprogram som sänds varje dag. Men även om programmet arbetar efter helt andra förutsättningar vad gäller storlek på produktionsteam och tid för produktion – så jobbar man ändå med element som de andra showerna har med i sina program t.ex. inredning, trädgård och pyssel. Så även här kunde produktionsmodeller och erfarenheter ge tips och idéer till de andra programmen.

En lärdom producenterna bakom Strömsö kunde förmedla var vikten av uthållighet och konsekvens. Publiken är inte lika förändringsbenägen som tv-producenter är.

I Finland har nu denna konsekvens resulterat i ett nytt talesätt: ”Det blev inte riktigt som i Strömsö”.

Talesättet vill visa på att något inte blivit som man tänkt sig, och det kan användas i alla typer av sammanhang. Ett på många sätt fascinerande resultat eftersom Strömsö är en produktion på finlandssvenska och att talesättet, som används i hela Finland, är på finska!

Värdefullt utbyte

På det intensiva, men givande mötet, knöts också kontakter mellan redaktioner och producenter. Något som kan underlätta bilaterala kontakter och konkreta idé- och produktionsutbyten.

Gruppen enades också om att träffas årligen för att fortsätta utbytet. Och att kanske också gå vidare med att hjälpas åt att utveckla nya idéer. Antingen genom att sätta samman en workshop kring något konkret ämne, eller att knyta samman producenter eller personal i två eller fler bolag kring något konkret spörsmål.

Ur ett Nordvisionsperspektiv föder förkvällsmötet i Bergen onekligen tanken att fler redaktioner och programprojekt borde mötas på detta vis över nationsgränserna. Och att det är både givande och värdefullt att lära och inspireras av varandra.

Deltagare på mötet var:

Jens Berg – programsjef fakta YLE/FST
Stefan Jansson – produsent/prosjektleder Strømsø
Henrik Lindberg – produsent/prosjektleder Min morgon
Ole Rahbek Kristiansen – redaksjonssjef Aftenshowet
Pernille Gjede – vaktsjef/redaktør Aftenshowet
Bengt Strömbro – programsjef SVT Umeå
Catarina Norén – prosjektleder Go kväll
Kristin Ytre-Arne – prosjektleder Førkveld
Lise May Spissøy – vaktsjef Førkveld
Rune Møklebust – programsjef NRK Hordaland