Digitalt journalist-samarbeid gir bedre nordiske historier

God digital journalistikk krever nye ideer og løsninger hos allmennkringkastere, som er oppfostret med flow-tv. Ei samarbeidsgruppe sørger for at hver enkelt slipper å finne opp kruttet alene.

Av Randi Lillealtern

Yle er gode på brukeranalyser, NRK har en avansert og brukervenn­lig valgomat, og SVT har organisert nyhetsgulvet på en smart måte. De nordiske kringkasterne har alle sine styrker innenfor digital jour­nalistikk, men inntil ganske nylig var det ingen systematisk kontakt mellom nettdeskene.

Våren 2016 inviterte Mattias Erkkilä i Svenske Yle alle redaksjons­sjefene for nettforsidene i de ulike nordiske kringkasterne til et møte i Helsingfors. Andre fagområder hadde samarbeidsgrupper på tvers av landene. Både drama, barn, vitenskap og flere andre. Men det mangla ei samarbeidsgruppe for de digitale nyhetsdeskene.

Målet til Erkkilä var å kunne utveksle erfaringer, ideer og innhold med de som satt i samme posisjon som han hos de andre kringkaster­ne. Gruppa møtes nå to ganger i året, og deltakerne mener det hever kvaliteten på det digitale innholdet.

”Jeg har fått masse kontakter i de ulike landene, og jeg vet hvem skal jeg kontakte hvis noe skjer”, sier Ida Anna Haugen, frontredaktør i NRK. ”Etter lastebilangrepet i Stockholm, fikk vi raskt i gang sam­arbeidet med SVT. Vi kunne legge deres sending ut i våre kanaler. De var tettere på hendelsen. Dette hadde vi ikke fått til så raskt uten disse møtene.”

Nyttig på to plan
Møtene varer i én dag og har ett tema. Representantene fra de ulike selskapene forteller hva de har gjort det siste halvåret.

”Kanskje viser de fram eksempler på løsninger de har utvikla”, forteller Michael Kucera, nyhetssjef online i SVT Nyheter. Kucera ­me­ner disse møtene er nyttige på to plan. De utveksler erfaringer, men det er også en konkret utveksling av journalistisk innhold.

Når et av selskapene gjør mer ambisiøs digital journalistikk, kan innholdet oversettes slik at flere kan benytte seg av det”, sier han.

Deltakerne har ei Facebook-gruppe hvor de deler saker og tips de tror kan være interessante for de andre kringkasterne. Under valgkampen fikk NRK for eksempel tilgang til en klimaquiz fra DR og publiserte den i forbindelse med et rigg om klima i valgkampen.

”Det gjorde at vi hadde noe ekstra, lærerikt og interaktivt å gi til brukerne våre. Et annet eksempel er en quiz vi laga i NRK om den amerikanske valgkampen, som både Svenske Yle og DR tok i bruk. Summen av det vi fikk til sammen ble langt bedre enn hva vi kunne klart alene”, sier Ida Anna Haugen.

Michael Kucera i SVT var svært begeistra for NRKs nye valgomat som ble presentert på gruppas siste møte hos NRK.

”I Sverige går vi inn i et valgår i 2018, så det var veldig interessant for oss å se hvordan NRK har ‘tweeka’ sin valgomat.”

Håper på mer samarbeid framover
Så langt har samarbeidet stort sett bestått av utveksling av innhold og erfaringer, ikke om konkrete prosjekter. Deltakerne håper dette vil endre seg den nærmeste tida.

”Vi bør så fort som mulig komme dit at vi samarbeider om konkrete prosjekter”, sier Erkkilä. Han mener forutsetningene for et slikt samarbeid er litt annerledes for innhold på nett enn for andre grupper, for eksempel drama og barn.

”De har gjerne lengre produksjoner som de kan finansiere og publisere sammen. Det blir vanskeligere for oss som jobber med nyheter. Men det finnes muligheter for å jobbe sammen med store, felles saker, og så lage lokale versjoner i hvert enkelt land. Vi er ikke riktig der ennå”, sier Erkkilä.

I januar 2018 starter imidlertid et prosjekt som kan bli til et faktisk samarbeid om journalistikk. Da har NRK invitert reportere fra alle Nordvisions-kringkasterne til Oslo. Sammen med reportere fra NRK, skal de ha en workshop om hvordan de kan dekke rettssaker på en måte som engasjerer unge. Utgangspunktet er rettssaken mot Peter Madsen, som er tiltalt for å ha drept og partert den svenske journali­sten Kim Wall.

”Vi ledere kan ha en masse gode ideer om hva reportere bør samarbeide om, men det er viktig at de eier ideen selv. Under denne workshopen får reportere være med på prosessen, og det vil forhå­pentligvis føre til samarbeid om konkret journalistikk.”

Over all forventning
Mattias Erkkilä har fått samarbeidsgruppa han ønska seg, og han synes utbyttet overgår forventningene.

”Det er mye takket være personene som har vært med. Stem­ninga på møtene er veldig bra, og viljen til å samarbeide er tydelig. Jeg er veldig takknemlig for det.”

Kucera i SVT understreker at de nordiske kringkasterne tra­disjonelt sett er veldig like, og at de dermed står overfor mange av de samme utfordringene.

”Vi er alle gamle broadcasters som er ute på en digital reise. Vi har mye å lære av hverandre.”