Digitalövergång i Finland 1.9

Dagen D är lördag den 1. september 2007 kl. 04:00 då hela Finlands marksändningar på samma tidpunkt övergår till enbart digitala marksändningar.

Finland övergår till digital-tv den 1.9.2007, då de analoga sändningarna upphör. Digital teknik finns redan på flera håll i vår omgivning – exempelvis i mobiltelefoner och internet. Nu är det televisionens tur.

För tittaren innebär övergången att man får tillgång till flera kanaler och tjänster samtidigt som bild och ljud blir bättre.  

Finland är det första land i Norden, som övergår helt och hållet till digitala sändningar. 

Eftersom det finns så få digitalboxar i kabelhushållen har kabelbolagen fått rätt respit att fortsätta de analoga sändningarna till 29.2.2008. Cirka 2.000 hushåll i Finland ligger i radioskugga och får möjlighet till satellitmottagning till ett reducerat pris.

SVT-Europa -kanalen i Finland sänds i det digitala marknätet från 1.9.2007 och kommer i början att nå cirka 66 % av finländarna mot en kortavgift.

Yles digitala TV-kanaler:

  • TV1 sänder nyheter, dokumentärer, drama etc.
  • TV2 är en familjekanal, som sänder sport
  • Den svenska kanalen FST5 sänder nyheter, aktualiteter, fakta-, kultur-, barn- och juniorprogram, sport och underhållning
  • YLE TEEMA sänder kultur, vetenskap, utbildning dokumentärer, musik, pop och klassisk musik
  • YLE EXTREM EXTRA sänder evenemang och pop