Digital omställning för det nordiska samarbetet

Det blev en annorlunda vår. Det gäller i hög grad också för beställarna och producenterna inom nordisk public service – och det nordiska samarbetet. Men de gemensamma krafterna har strålat samman på nätet, med 80 projektförslag som strömmats live från alla tänkbara hörn i Norden.

Omkring 80 projekt har pitchats denna vår. Nästan 50 avtal om utveckling och samproduktion har ingåtts. På bilden syns ett av projekten som pitchades i barnsamarbetet under våren. Foto: DR.

Nordvisions möteskalender bytte snabbt skepnad i mars. Från att ha varit fullspäckad med sedan länge planerade, fysiska möten runtom i de nordiska länderna, så fanns det plötsligt behov för en snabb omställning.

Lösningen blev att mötas online. Under våren har de allra flesta pitchtillfällen och programgrupp- och nätverksmöten hållits digitalt.

Med en titt i backspegeln går det att konstatera att samarbetet fortfarande lever i högsta grad: hela 80 pitchade projekt, och närmare 50 ansökningar till Nordvisionsfonden så här långt!


Eagles får en fortsättning – till glädje för väldigt många nordiska fans. Säsong tre pitchades i unggruppen. Foto: SVT.

Worst case: Avstannat samarbete

”Det är bra att det har ordnats pitchar och möten digitalt”, säger Johan Aaltonen, beställare vid Svenska Yle.

Han har hunnit delta i flera av Nordvisions onlinemöten under våren. Aaltonen menar att det värsta scenariot hade varit om allt nordiskt samarbete stannade upp – det vore inte minst illa för publiken.

”Tekniskt har pitcharna fungerat rätt bra, och innehållsmässigt har programförslagen varit högklassiga. Det som jag åtminstone helt klart ändå saknar är nätverkandet, diskussionerna kring strategier, planer och tankar som är betydligt svårare att föra digitalt. Nordvision har också en mycket viktig roll i att sammanföra människor från de olika bolagen till både formella och mindre formella diskussioner – och det saknar jag i dessa tider av enbart digitala möten”, säger Aaltonen.

Utsikterna för våra projekt ser relativt goda ut, trots allt
– Emelie Persson, SVT, projektpitchare i Fakta & Kultur

Pitcharnas genomförande överraskade

Hera Ólafsdottir, beställare vid isländska RÚV, menar att det var ett gott beslut att hålla mötena, trots reseförbud och den uppenbart utmanande situationen i alla de nordiska bolagen.

”Det är viktigt att fortsätta med det goda arbete som vi har fått i gång, och även om det var lite färre projekt i några av grupperna så var det tillräckligt för att fortsätta. Själva pitcharna gick förvånansvärt bra, och lät sig göras mycket bättre och effektivare än jag trodde. De har varit mycket väl planerade i förhållande till teknik och pitchplan, men också själva pitcharna har varit väl utförda, intressanta och tydliga, trots att de har fått kortare tid för varje pitch”, säger hon.

Emelie Persson, projektledare för K special på SVT, deltog i kulturpitchen den här våren.

”Jag tycker det fungerade bra, utifrån förutsättningarna, även om det var lite synd att vi inte kunde titta på rörligt material tillsammans. Att pitcha online fungerar, men kan aldrig ersätta ett fysiskt möte. Men utsikterna för våra projekt ser relativt goda ut, trots allt”, säger hon.

Charlotte Myhrvold, beställare på NRK, är också positiv till det som det nordiska samarbetet kunnat åstadkomma under våren – det fanns farhågor om problem på vägen.

”Jag blev överraskad över att det faktiskt gick bra. Jag hade trott att det skulle vara mer tekniskt trubbel. Jag väljer att tänka positivt på framtiden och utvecklingen av nya projekt, och tror att vi kommer att komma tillbaka i full drift snart”, säger hon.


Sammanfattning av vårens pitchar i Nordvision.

Nya planer på rekordtid

Våren har slitit upp sedan länge fastslagna planer. Det har gällt att kunna tänka om och tänka nytt, ofta med oerhört snäva tidsramar.

”Coronakrisen betyder ju att alla planer måste läggas på nytt. Vi undersöker vilka produktioner som kan göras med smittorestriktioner, och vilka som måste skjutas upp. Det är krävande och slitsamt, med i NRK har vi nu en god plan för hösten och också för 2021. Vi beslutar om nya produktioner även om tiderna är osäkra”, säger Charlotte Myhrvold.

Massiva förändringar i utbudet

Hera Ólafsdottir vittnar även hon om stora omställningar inom RÚV under våren.

Många av de ursprungliga produktionsplanerna har lagts på is, och i stället har fokus riktats mot direktsändningar och annat innehåll om corona, skolinnehåll på dagtid och omstrukturering av hela tv-tablån.

”Nu när det hela börjar lugna ner sig lite måste vi först börja att se närmare på var vi står ekonomiskt efter detta, och vad vi har kvar. Det blir nog en hel del ändringar till hösten, men vi får se”, säger hon.

Henrik Hartmann, Nordvisions generalsekreterare, är positivt överraskad över det stora antalet pitchar för utveckling och samproduktion.

”Vi är nästan på nivå med det normala antalet projekt, och nu ser vi samtidigt att ansökningarna till Nordvisionsfonden kommer in i en strid ström, och de är i stort sett inte heller påverkade av det faktum att vi bara haft digital kontakt”, säger Hartmann.

Han tänker att orsaken är de starka band som bolagen i Nordvision redan har till varandra, och att det finns en stor tillit i partnerskapet.

”I gengäld har vi nog tappat lite när det gäller att få en ömsesidig inblick i varandras strategier, ’proud to present’ och vad som är på gång – som ju i vanliga fall också är med till att stärka inspirationen och meningen med samarbetet”, säger Hartmann.


“Nordisk noir” möter dna-forskning i ett av Yles faktaprojekt. Foto: Yle.

Hoppas på återgång till det normala

Vilken verklighet ska vi då återvända till, när det mest akuta coronaläget är över?

Johan Aaltonen vill gärna värna om de fysiska mötena även framöver.

”Då människor möts fysiskt föds det idéer och skapas värdefulla kontakter på ett helt annat sätt än över en digital träff, och jag tror att vi tappar väldigt mycket av det som förenar oss inom Norden om vi bara träffas digitalt. Det tror jag att i längden blir en stor förlust både för publiken och för de nordiska public service-bolagen. Så jag hoppas att vi så snart som möjligt kan återgå till att träffas till fysiska pitchmöten. I nuläget ser jag ändå positivt på att genomföra de projekt som har pitchats, och som finns i vår pipeline”, säger han.