Det er bare noget vi leger

Når den nordiske finalen i barnas Melodi Grand Prix 2008 går av stabelen i Århus er utfordringen å skape en felles nordisk arena. Visuell humor er et viktig element i arbeidet for å senke språkbarrierene for et nordisk publikum.

Høsten 2008 går tredje runde av stabelen for MGP, Nordvisionsbolagenes egen versjon av sangkonkurransen med barns egne bidrag.  Sangkonkurransen starter med de fire nasjonale finaler på DR, NRK, SVT og YLE, før finalistene samles i Århus for nordisk MGP.

Nordvisionspartnerne planlegger en grundig evaluering i etterkant av høstens finale, hvor hvert av de opprinnelige land (YLE var først med andre året). Erfaringene fra de tre ulike arrangementer vil man bruke for å skjerpe konseptet i fremtiden.

Inntil videre bruker Rikke Lauridsen, B&U-chef i DR, erfaringene fra de to foregående år til å skape et enda bedre arrangement.

###FAKTABOKS###

Barn i sentrum

– En av konseptets kjerneverdier som stadig jobber for å styrke er barnas deltakelse og samhold, forteller Rikke. Det preger hele bakgrunnen for å lage et eget nordisk MGP for barn, hvor årets slogan er ’det er bare noget vi leger!’, for å betone leken og ta fokus bort fra konkurransenelementet.

Denne holdning får også praktiske konsekvenser for arrangementet, hvor man velger å samle deltakerne i en green room midt i salen, omringet av barna i publikum. – Slik fremhever vi samholdet og at det er en fest på barnas premisser, sier Rikke – og det er et viktig element i showet at barna heier på – og støtter – hverandre.

Visuell humor

– Den viktigste utfordring vi skal løse er språkbarrieren, forteller Rikke – spesielt nå som finalen skal holdes i Danmark. Vi arbeider med visuell humor for å finne andre berøringspunkt enn språket.

De nasjonale MGP-finaler har vært suksessfulle i alle land, men den nordiske finale har ikke like stor oppslutning. – Seerne har ikke nødvendigvis en nordisk identitet, mener Rikke – derfor er det viktig at vi skaper en nordisk fest hvor hvert enkelt land kan lage sin egen nasjonale tvist. Kommentatorer som er kjent for det nasjonale publikum blir derfor en viktig del av forankringen i deltakerlandene.