Den perfekte skilsmisse

Hvis man lokaliserer et fælles behov hos en given målgruppe på tværs af landene, kan man lave gode, relevante nordiske programmer som rammer plet, uanset om man er norsk, finsk, svensk eller dansk. Det siger den danske redaktør af programserien ’Den perfekte skilsmisse’, Else Bro Thuestad.

‘Den perfekte skilsmisse’ (4×30 min) er et samarbejde mellem YLE/FST5, UR og DR – med DR som hovedproducent. Serien handler om at blive skilt. Som udgangspunkt lokaliserede seriens redaktion et behov for løsningsorienterede programmer der kunne hjælpe dem, der overvejer skilsmisse, som står midt i en skilsmisse, eller som er blevet skilt, til at håndtere situationen på bedst mulig måde – specielt i forhold til børnene. Grundtanken var, at dem der allerede har gennemlevet en skilsmisse har erfaringer de kan give videre til dem, der står for tur. Og det er mange – for vi er verdensmestre i at blive skilt her i Norden!

Om samarbejdsformen

Seriens forbillede var en anden nordisk undervisningssamproduktion – nemlig serien om ’Den nordiske mand’. ’Den nordiske mand’ gik ud på at skabe programmer med et bredt nordisk sigte samtidig med at man fik fordel af nogle mere direkte arbejdsgange med en fællesnordisk redaktion, fortæller Else Bro Thuestad. Redaktionen bag ’Den perfekte skilsmisse’ ville afprøve en billigere variant af denne samarbejdsmodel: hvert program skulle have et forholdsvis lille budget, og i stedet for at arbejde udelukkende med danske fotografer, som man gjorde i ’Den nordiske mand’, skulle de tre tilrettelæggere i Danmark, Sverige og Finland selv filme.

Produktionen blev styret fra Danmark af en redaktør, en redaktionsleder og en produktionsleder. Hver af de tre nordiske instruktører i blev ansat for 56 dage. Disse dage inkluderede opstartsmøde i Danmark, researchfase, optagelser og klipning af materialer i eget land. Den sidste fase af klipningen lavedes centralt i Danmark.

Programmerne baserede sig på dybdegående interviews med voksne og børn der har gennemlevet en skilsmisse, samt eksperter. De forskellige interviews blev klippet op mod hinanden i de enkelte programmer, uafhængig af nationalitet.

De nordiske fællesnævnere i centrum

Else Bro Thuestad fremhæver, at samarbejdsformen bag ’Den perfekte skilsmisse’ med fælles nordisk redaktion virkelig bragte det vi har til fælles i Norden i centrum. Det er ligegyldigt om man kommer fra det ene eller andet land. Hun ser denne oplevelse som den mest centrale erfaring fra produktionen, og peger på, at det med at tænke i fællesnævnere er en central tanke for det nordiske samarbejde fremover:

– Før har tanken været meget, at seerne ikke har behov for nordiske programmer. Man skal vende denne tanke om, og spørge hvad der er for nogle behov, og hvordan man kan imødekommer disse behov. Og er det et behov der kun findes i Danmark, eller er det også et behov der findes i de andre nordiske lande? I så tilfælde er det jo meget rentabelt at tænke nordisk.

Hun er overbevidst om, at man med skærpet fokus på målgruppernes behov og målrettet konceptudvikling kan producere nordiske programmer, som lever op til de samme høje standarder man har for egenproducerede programmer i de enkelte nordiske lande, og som imødekommer målgruppers behov lige så godt som rent ”nationale” produktioner.

Fin publikumsrespons

Meget tyder på at programmerne gik rent ind hos målgruppen i de forskellige lande. Hos UR hvor programmerne blev sendt på SVT1 kl. 22.10 rapporterer kundetjenesten om mange meget positive henvendelser fra seere der vil købe programmerne og som var kede af at programmerne ikke blev sendt på et bedre sendetidspunkt (!), og som gerne ville have programmerne genudsendt. Disse henvendelser kom fra privatpersoner, som selv stod midt i en skilsmisse og som følte, at programmerne var lige hvad de havde brug for.

– Det er jo meget motiverende at få sådan nogle tilbagemeldinger, siger Else Bro Thuestad.

Læs mere: ‘Den perfekte skilsmisse’ blev evalueret på efterårets undervisningsmøde i Helsingfors. Download den komplette evalueringsrapport (pdf).

Flere informationer: Else Bro Thuestad / +45 3520 8259