De hurgigste dyrene i skoven

”Gi oss idéer til programmer som kan utfordre status quo” lød oppgaven til deltakerne på Ungfests idéworkshop. 50 produsenter fra Sverige, Danmark og Norge møttes i Fredrikstad for inspirasjon og nettverksbygging 11. – 13. juni.

Ungfest ble for arrangert for andre gang, som et samarbeid mellom DR, NRK og SVT.

– Hovedmålsettingen er å skape kontakter mellom produsentene, bli inspirert av hverandres produksjoner og å få nye idéer, forteller Barbara Jahn, festivalsjef og sjef for NRK Ung.

Grensesprengende Public Service

Et hovedfokus for festivalen var derfor idéworkshopen, hvor produsentene utviklet idéer som kan utfordre grensene for hva som kan la seg gjøre – og for hva man skal gjøre, som Public Service’s unge frontløpere.

I tillegg inneholdt Ungfest screening av aktuelle produksjoner og innlegg om utfordringene med brukerdialog på web. Både screeningene og workshopen avdekket at hva som regnes som provoserende eller grensesprengende kan være svært forskjellig i bolagene: Produsentenes hverdag preges av forskjellige forhold med hensyn til Public Service bolagenes rolle og humor i de ulike landene.

På tross av dette ble åtte tverr-skandinaviske programforslag  presentert og vurdert av NRK og DR. Barbara Jahn og Bjarke Alhstrand, redaksjonsleder i DR Ung, vil nå undersøke muligheten for å gå videre med den vinnende idéen. 

Nordisk Ung-samarbeid under press

Ung-fest er bare et av mange produsentseminar som arrangeres i år: både kultur og faktagruppen har startet lignende prosesser. Å skape nye, kreative produsentnettverk er dessuten et av forslagene fra Tenketanksarbeidet som vil diskuteres med alle programgruppene på høstens møter. På Ung-området er det muligens et ekstra stort behov for nye nettverk.

– På tross av suksesser som Hundeparken og reelle samproduksjoner som Rock City og Yallahrup Færgeby er Ung-arbeidet vanskelig å drive, forteller Barbara og Bjarke: Samarbeidet er organisert forskjellig i alle bolagene og det er stor gjennomstrømning i gruppen. Derfor er møteplasser som Ungfest uunnværlige, og det er viktig at alle bolag fortsetter å sende ’de hurtigste dyr i skoven’.

– For å styrke Ungsamarbeidet er det viktig at bolagene prioriterer dette og klart kommuniserer hva de ønsker ut av det, sier festivalsjefen. – En klarere bestilling på en felles nordisk satsning kunne skapt varige resultater av idéworkshopen.

Tv-direktørene nedsatte en strategigruppe for ungdomssatsninger høsten 06 med bestillere fra alle bolag. Denne har tidligere pekt på mangelen av øremerkede midler til Ung-satsninger som vanskeliggjør store felles løft. Strategigruppen har sitt andre møte i august og vil fortsette diskusjonen om retning og innhold i Ung-arbeidet.

Mer informasjon om Ungfest.