Benchmarking av felles NV-format

Barn og unge gruppen fullførte i mars benchmarkingen av ”Amigo”, quizshowet for barn fra 8 til 12 år. I 2006 ble det sendt 41 program av Amigo på DR, NRK og SVT. Nå planlegges fjerde runde av programmet, samtidig som B&U-gruppen inspireres av suksessen til å utvikle nye nordiske formater.

– Konseptet bak ”Amigo” ble utviklet av en felles nordisk arbeidsgruppe og første sesongen ble produsert i DR, forteller barne- og ungdomssjef Lene Nordin. Deretter har det blitt produsert tre sesonger hver i DR, SVT og NRK – og det er to av disse sesongene som nå har blitt sammenlignet for å evaluere og videreutvikle formatet

Hvordan måle kvalitet?
Benchmarkingsmodellen som ble benyttet har NRK’s B&U-avdeling videreutviklet etter en en modell fra faktagruppen, og består av en sammenligning av tid- og ressursbruk i produksjonen av programmene, og en vurdering av kvaliteten av de endelige program. 

Lene Nordin fremhever hvordan benchmarkingen gir mulighet for å måle og diskutere endrings- og fornyelsespotensialet i gamle programtyper:

– Vi har fået et meget operationelt værktøj, og til dels et fælles sprog om økonomi, produktion og programkvalitet. Det er naturligvis op til det enkelte land at træffe beslutning om, hvordan man vil implementere og udnytte den viden, som en benchmark-undersøgelse giver.

Barne- og ungdomsgruppen har dessuten mottatt Nordvisionsfondsmidler til en evaluering av ”Ada Badar” for å videreutvikle det vellykkede samarbeidet om produksjon av småbarnsprogrammer som har pågått i over ti år.

Nye formater
Barne og ungdomsgruppen arbeider videre med utviklingen av originale formater for barn på underholdningsområdet, og målet er å skape formater som er så gode at de også kan egne seg til salg. – Vi ønsker å utvide grensene for god underholdning for barn og unge på public service området, sier Maria Groop Russel, SVTs bestiller.

”Amigo” har allerede bevist at NV-formater har en levedyktighet også utenfor Norden, en vietnamesisk produksjon av formatet er allerede i gang. Deltakere ved den nordiske barne-tv festivalen i Ebeltoft i juni får muligens ikke se den asiatiske varianten, men vil kunne delta i en åpen benchmarkings-workshop hvor tre skandinaviske Amigo-produksjoner skal diskuteres.