Ansökningsformuläret för NV-fonden öppnat

Ansökningsformuläret för Nordvisionsfonden har öppnat under nordvisionsfonden/ansökningar – så om du har ett nordiskt projekt som du fått klartecken att söka stöd för är det fritt fram att lämna in din ansökan nu.

Kom ihåg att du dels måste vara inloggad på www.nordvision.org och dels ha din beställares godkännande innan du ansöker. Vi på sekretariatet rekommenderar också att du läser igenom vår guide innan du börjar fylla i en ansökan. Om du stöter på problem är det bara att ta kontakt med NVS.

Observera också att du ska uppge både din beställares namn samt din samproducent som ska gå och in och ge ett Letter of Commitment till projektet. Vidare ska du också redogöra för finansieringsplanen i din ansökan, men mer information finns som sagt i vår guide.  

Deadline för NV-fonden under föråret 2011 är den 6 maj 2011, observera också att din(a) samproducent(er) ska hinna ge sitt LOC till projektet innan tidsfristen löper ut. Nästa fondsmöte kommer att gå av stapeln i Stockholm den 9 juni.

Ifjol beviljades över 60 nordiska projekt understöd, då 13 projekt fick utvecklingsstöd och 48 olika samproduktioner fick ta emot produktionsstöd ur Nordvisionsfonden. Sammanlagt delades det ut 1,3 miljoner DKK i utvecklingsstöd och 72 miljoner i produktionsstöd.

Skärpkt fokus på det nordiska

Vid sitt möte för snart ett år sedan beslöt fondsstyrelsen också göra några ändringar i reglerna för utvecklingsstöd.

    *     En ny tidsbegränsning fastställdes för utvecklingsstöd. Efter att det tagits beslut om stöd, ska projeket senast 10 månader efter det avlägga en rapport. Om projeket fortfarande pågår vid den här tidpunkten bör projektledaren avlägga en statusrapport till NV-sekretariatet.
    *     Alla projekt som beviljas utvecklingsstöd skall i framtiden innehålla en undersökning om hur projektet kunde bli en nordisk samproduktion. Det här kravet tillförs även de kontrakt som skrivs under i samband med beviljande av utvecklingsstöd.
    *     Hela den summa som beviljats i utvecklingsstöd betalas från och med juni 2010 i samband med det att stödet tilldelats och parterna skrivit under ett kontrakt.
    *     De webbprojekt som beviljats i utvecklingsstöd eller får produktionsstöd förväntas från och med juni 2010 rätta sig efter de faelles webbstandarder som Nordvisionen antagit, det vill säga de gemensamma förhållningsregler som finns för webbprojekt.  

Saksbehandlarna svarar på prioriteringarna
Om du har frågor om fondsrutinerna eller prioriteringar i ditt eget bolag så är du välkommen att kontakta fondens styrelsemedlemmar eller saksbehandlarna som står inom parentes.

DR: Merethe Eckhardt (Mette Heiberg)
NRK: Arne Helsingen (Berit Donjem)
RUV: Bjarni Gudmundsson
SVT: Thomas Nilsson (Christian Wistrand)
YLE: Gunilla Ohls, ordförande  (Maria Berger)

Om du har frågor angående ansökningsrutiner eller frågor om ansökningar om utvecklingsstöd kan du kontakta Henrik Hartmann: + 45 24 24 8305, Mikael Skog +45  28 54 4004 eller Mikael Horvath: + 45 28 54 4005.