28 april – Varje ansikte har ett namn

Råmaterialet till en journalfilm från andra världskrigets slut visade sig vara en guldgruva för att låta en grupp överlevare skildras som individer, deras liv både innan och efter den 28 april 1945.

av Lars Säfström

I SVT:s arkiv finns en 35mm film från den 28 april 1945. Den spelades in av SF:s journalfilmsfotograf och delar av den användes också till den tidens journalfilm. Men större delen av filmen har aldrig tidigare visats. Denna filmrulle visar hur tusentals överlevande kom till Malmö hamn och friheten. Fram till nu har de flesta av dessa ansikten inte haft några namn. De har varit anonyma överlevare från tyska koncentrationsläger. Med filmen om den 28 april 1945 kommer flera av dem att träda fram med namn och deras historia kommer att berättas. Detta i ett projekt som utvecklas med stöd av samtliga nordiska public service tv-bolag.

Hoppets hamn

2011 gjorde filmaren Magnus Gertten filmen *Hoppets hamn som skildrar det som hände i Malmö våren 1945 när överlevande från tyska koncentrationsläger, ofta i mycket dåligt skick, kom till Sverige och togs om hand av malmöbor. Den filmen skildrade både de överlevande och de som mötte dem, några arbetade i svenska Röda Korset, andra var frivilliga som ville göra en insats. Med hjälp av amatörfilmer, stillbilder och radioinslag blev det till en gripande film om mänsklig solidaritet så som den tog sig uttryck några vårdagar i Malmö 1945. Filmen berättade om hur händelserna i hamnen kom att påverka några av de som var med och vad som hände sedan.

Filmen *Hoppets hamn har sedan dess visats runt om i världen på festivaler och sålts till tv i åtta länder. Efter visningarna har många har hört av sig till filmarna och berättat att de antingen känt igen släktingar eller sig själva på filmbilderna. Det blev till slut så många att ett nytt projekt föddes. Tänk om man skulle kunna ge fler av dessa människor ett namn och berätta deras historia utifrån filmbilderna. Förvånansvärt många av de som syns på den snart 70 år gamla filmbilderna och som då var barn, är fortfarande i  livet och alla har de en gripande historia att berätta. I filmen får vi möta en grupp av dessa som tillsammans tittar på filmen och kommenterar den. De upptäcker detaljer och börjar återuppleva de känslor de hade när de kom till hamnen i Malmö.

Ett ansikte – ett namn

Det historiska filmmaterialet är i verkligheten en samling porträtt av människor i olika åldrar och med olika bakgrund. De är överlevande från lägren och krigsflyktingar. De har det gemensamt att de alla blivit räddade av svenska Röda Korset ur koncentrationsläger de sista dagarna av kriget. Några har en judisk bakgrund, andra är polska katoliker, norska motståndsmän och några brittiska agenter som tillfångatagits i Frankrike. Idag är de som fortfarande är vid liv spridda över världen, från Oxelösund och Paris till New York och Johannesburg. Och som filmens titel utlovar – så långt som möjligt får här varje ansikte ett namn.

Eftersom materialet är inspelat på 35 mm film går det att med modern teknik överföra bilderna digitalt med extremt hög upplösning vilket i sin tur medför att det går att röra sig inne i bilderna, gå närmare, skapa närbilder, se detaljer och genom dem berätta nya historier.

 Arbetet har nu startat och förutom alla de nordiska bolagen stöds projektet av Svenska Filminstitutet och Film I Skåne. Målet är tv-premiär på filmen i samtliga nordiska kanaler så nära den 28 april som möjligt år 2015, 70 år efter att journalfilmen spelades in. Det kommer att vara många program den våren som uppmärksammar krigsslutet och *28 april – Varje ansikte har ett namn blir en av dem.