11 nye ideer ved faktapitchen i Helsingfors

11 nya programprojekt pitchades för de nordiska beställarna på faktapitchen i Helsingfors d. 27. april. Tre av dessa beviljades fakta-utvecklingsstöd.

Även fyra projekt som tidigare har fått utvecklingsstöd pitchades och stämdes av.

– Vi hade återigen många välförberedda pitchare, och beställarna fick ta ställning till flera intressanta projekt, både helt nya, och sådana som återpitchades efter ett väl utfört utvecklingsarbete. Flera projekt som tidigare hade fått utvecklingsstöd hade nu tagit tydliga steg i rätt riktning. Det känns bra att se att utvecklingsinsatserna verkligen kommer till nytta. Också denna gång fattade faktabeställarna ju beslut om utvecklingsstöd till tre projekt, som vi ser stor potential i, säger Mary Gestrin, kanal-controller och faktabeställare på FST5.

Utöver de 15 pitchade programförslagen så pitchades fyra bidrag som valts ut i tävlingen om de 100 000 DKK i stipendium/utvecklingsstöd som donerades av de nordiska generaldirektörerna i samband med Nordvisionens 50-års jubileum.

Faktabeställarna tyckte att det var tankeväckande idéer som pitchades, men dessvärre blev det inte någon uppbackning kring ett av projekten av samtliga fem beställare. Därför beslutades det att ingen vinnare skulle utses denna gång.

Inspirationsdagen och faktapitchen organisarades av Riitta Jalonen och Mary Gestrin som även var moderator på pitchen. Synpunkter från deltagarna var att det var intressanta gästtalare på inspirationsdagen och ett mycket bra arrangemang som helhet.

Nästa pitchdag i Stockholm

Nästa faktapitch kommer äga rum i Stockholm den 23-24 september. Även då kommer en inspirationsdag att hållas dagen före. Denna gång kommer den att vara producentinriktad och primärt fokusera på erfarenhetsutbyte och ”proud to present”.

Følgende nye prograforslag blev pitchet i Helsingfors:
Baklengs mot fremtiden (NRK)
Bohemian eyes (YLE)
Børn af kvinder (DR)
Hitlåtens historia (SVT)
Ishavets kæmpe (DR)
Kensington koden: steinens gåte (NRK)
Mat så in i Norden (YLE)
Mersmak (NRK)
Mode (SVT / DR)
Måttet er rågat – ekonomi (YLE)
The nazihunters (DR)