100 miljoner kronor till att öppna svenska ps-arkiv

I den svenska regeringens budgetförslag för 2012 vill man avsätta 100 miljoner svenska kronor till att göra SVT:s, UR:s och Sveriges Radios programarkiv tillgängliga för allmänheten.

av Mikael Horvath

Pengarna ska tas som ett extra uttag från rundradiokontot (som består av radio- och tv-licenser), och regeringen föreslår att 32 miljoner kronor ska gå till UR, 8 miljoner kronor till SR och 60 miljoner kronor till SVT.

– Det är glädjande och ger oss möjlighet att inleda projektet att öppna vårt arkiv. SVT sitter på en guldgruva av program som vi vill kunna göra tillgängliga för vår publik utan extra kostnad, säger SVT:s vd Eva Hamilton.

En stor del av pengarna kommer att gå till att lösa rättigheter för de program som man hittills har haft svårt att ge publiken fri tillgång till.

– Det är utmärkt att regeringen har moderniserat upphovsrättslagstiftningen, vilket gör det lättare för oss att lösa rättigheterna för programmen. Nu är det viktigt att vi får till en konstruktiv diskussion med upphovsrättsorganisationerna, som bär ett stort ansvar för en långsiktig lösning, säger Eva Hamilton.

Även på UR (Utbildningsradion) är man mycket positiv till regeringens förslag.

– Det här är ett oerhört glädjande besked som ger oss möjlighet att starta upp arbetet med att befria utbildningsprogrammen, kommenterar UR:s Vd Erik Fichtelius regeringens budgetförslag.

Men på SR (Sveriges Radio) är man kritisk till att pengarna ska tas ifrån radio- och tv-licenserna.

– Förslaget innebär att ytterligare steg tas mot en förändring av principerna för public service finansiering och oberoende ställning, säger Sveriges Radios ledning, Mats Svegfors och Cilla Benkö.
SR:s ledning anser att förslaget, som riktas som en engångssatsning på arkivprojekt, är ett exempel på politisk direktstyrning av verksamheten.
– Vi uppfattar att politisk enighet har rått om ”armlängds avstånd” mellan statsmakterna och public serviceföretagen, säger Mats Svegfors och Cilla Benkö.

Ledningarna på SVT och UR håller dock inte med kollegorna på SR.

– Att öppna arkivet är ett omfattande arbete som kommer att innebära stora löpande kostnader framöver. De extra pengarna är ett välkommet tillskott. Vi kan nu börja bygga upp tjänsten, och så fort vi har ett avtal med Copyswede på plats börja publicera hela program ur vårt arkiv. Dock återstår uppgiften att lösa den långsiktiga finansieringen, säger Eva Hamilton.

Och på UR ser man även att satsningarna kan komma andra företag inom utbildningssektorn till nytta.

– Vi har nu möjlighet att tillgängliggöra vårt unika utbildningsarkiv till nytta för miljoner elever och studenter i allt från förskola till universitet.  Nu kan skolans miljardinvesteringar i ny teknik matchas av ett unikt svenskt programutbud till skolornas datorsatsningar och interaktiva skrivtavlor. Det underlättar dessutom för mindre utbildningsentreprenörer och förlag att förnya och bredda sitt utbud.

Regeringen, som även tidigare uppmanat public servicebolagen att satsa mer på kultur, anser även att den extra tilldelningen, för att göra arkiven tillgängliga, ger SR och SVT förbättrade möjligheter att fullgöra det uppdrag som bolagen har att fördjupa, utveckla och vidga sitt kulturutbud.