100 % av eget bidrag ur Nordvisionsfonden

Fondstyrelsen har reviderat reglerna för Nordvisionsfonden. Det är främst fråga om mindre justeringar. Den största förändringen är att det från hösten 2015 är möjligt att ansöka om lika mycket stöd som man själv bidrar med till projektet.

Vid höstens ansökningsrunda är det för första gången möjligt att ansöka om lika mycket produktionsstöd från Nordvisionsfonden, som bolaget själv går in med i projektet. Tidigare har det högsta beloppet varit 50 % av det belopp som bodraget själv bidragit med.

Samproducenternas sammanräknade bidrag till projektet måste fortfarande vara minst 10 % av det från fonden ansökta beloppet. Då samproducenten är antingen RUV eller Svenska Yle så gäller fortsättningsvis minst 2 % av det ansökta beloppet.

I och med det tätare samarbetet med public service-bolagen KNR och KVF på Grönland och Färöarna så preciserade Nordvisionsfondens styrelse också hur deras samproduktionsbidrag påverkar de ansökta fondsbeloppen. Då antingen KNR eller KVF är samproducent ska bidraget från dem vara minst 1 % av det från fonden ansökta produktionsstödet.

RUV och Svenska Yle bidrar således med 20 % av det som de övriga partnerbolagen betalar vid samproduktioner och KNR och KFV betalar 10 % eller minst det belopp som täcker de reella kostnader som uppstår.

 

Ytterligare info

Nordvisionssekretariatet svarar på eventuella frågor om ansökningar till Nordvisionsfonden: Kristian Martikainen (krim(AT)dr.dk eller +45 28 54 69 04).

 

Relaterat

Nordvisionsfonden våren 2015

Nordvisionsfonden

Ansökningsguide på svenska (pdf, 127 kb)
Guide for applications in English (pdf, 126 kb)
Nordvisionsfondens retningslinjer (pdf, 73,8 kb)