SVT: Långa dramaserier fortsatt en självklarhet

Men finansieringen måste till väsentlig del hittas utanför SVT

Ja, det blir mer långformatdrama i SVT, till exempel en säsong två av N12-serien "Tunna blå linjen". Foto: Anagram/SVT.

Är omfattande kostnadsökningar i dramaproduktionerna en utmaning också för svensk public service, motsvarande det som antytts av BBC i Storbritannien?

Den frågan i en intervju med programchefen för drama i SVT, Anna Croneman, satte fart på uppgifter om nedskärningar i utbudet av långa dramaserier i bolaget.

Det stämmer alltså inte att SVT ska sluta med långa serier, slår Croneman nu fast.

Den stora volymökningen för svenskt drama, då nya streamingaktörer etablerat sig, har däremot lett till nya utmaningar: brist på kvalificerad arbetskraft, problem i arbetsmiljön och ökade kostnader, bland annat.

En del av dessa kan tillskrivas en ”överhettad bransch”, skriver Croneman, och konstaterar att branschen – förutom SVT:s ökade insatser – måste hitta en väsentlig del av finansieringen utanför SVT, i samarbete med bolaget.

”Men vi har också behövt hitta vägar till att klara ekonomin genom att producera kortare säsonger, dvs 8 episoder istället för 10 – 12. Eller fler miniserier á 6 episoder. Viktigt att tillägga att ekonomin inte styr formaten; kortare säsonger, eventserier och ett ökat antal miniserier ser vi hos alla aktörer”, skriver Croneman.

Mycket mer nordiskt drama