Nordiskt TV- och mediesamarbete slår alla rekord

2104 blev ett rekordår för Nordvisionssamarbetet enligt alla mått mätt. Sammanlagt sändes i genomsnitt tolv nya nordiska program eller nyhetsinslag var dag hela året i Norden. Framför allt barnprogram nådde nya höjder. Ett effektivt och generöst samarbete är en del av förklaringen till detta enligt chefen för Nordvisionssekretariatet i Köpenhamn.

Af Ib Keld Jensen

Efter 55 år står Nordvisionssamarbetet på en stabilare grund än någonsin. Detta kan dessutom dokumenteras med rena siffror för de fyra huvudparametrarna.

Aldrig tidigare har antalet samproduktioner, programutbyten, arkivklipp och nyheter vare sig sammanslaget eller var för sig nått liknande siffror. Lägg därtill att samarbeten i form av utveckling och utbyten av format också sätter nya rekord.

Sammanlagt 4 442 programepisoder delades över landsgränserna, därmed slogs också rekordet från 2010 på 3 991 programepisoder med god marginal. På ren svenska betyder detta att det aldrig tidigare sänts mer nordisk TV på de nordiska public service-kanalerna än nu.

Nordvisions generalsekreterare Henrik Hartmann anser att det finns flera förklaringar till denna anmärkningsvärda utveckling; ”Alla bolag i det nordiska samarbetet är underkastade minskade budgetar i en tid då bolagen förväntas producera innehåll till fler och fler plattformar. Samtidigt ser vi den våldsamma utvecklingen i medievärlden där stora aktörer som Facebook, YouTube och Google tar en större och större del av marknaden. Det har fått oss att sluta oss samman som broderfolk och fråga vad vi kan göra tillsammans.”

Obyråkratisk och väloljad maskin

Själva grundpremissen för samarbetet är att mer samarbete ger mer och billigare innehåll. Fundamentet är de sju genregrupperna (barn, drama, fakta, kultur, ung, undervisning och undersökande journalistik), programutväxlingsamarbetet och

Nordvisionssekretariatet i Köpenhamn. En välsmord maskin som det är lätt att dra nytta av.

”Medarbetarna i de enskilda bolagen tänker inte på varandra som konkurrenter utan snarare som goda kollegor man kan dela sina programidéer, strategier och funderingar med. Generellt finns där en ovanligt hög grad av tillit, och jag upplever det som att samarbetet är generösare än någonsin” säger Henrik Hartmann och påpekar också att även om Nordvisionssamarbetet växer så är det fortfarande ett litet sekretariat med endast tre anställda som koordinerar samarbetet.

Barnprogram slår rekord

Det mest anmärkningsvärda är barnprogrammens utveckling som gick från 2013 års rekord på 650 samproduktioner, till ett nytt rekord 2014 på hela 950 samproduktioner. Det motsvarar ett nordiskt barnprogram per dag i tre nordiska länder under året. Henrik Hartmann kallar utvecklingen explosiv och ett fantastiskt bra sätt att utnyttja licenspengarna på i Norden.

Intensivt nordiskt nyhetssamarbete

Nordvisionssamarbetet bygger på principen ”vi delar det vi äger”. I praktiken betyder det att DR, NRK, Yle och RUV har lika många nyhetsklipp från u-båtsjakten i den svenska skärgården att välja mellan som SVT självt har.

Bolagen kan också gå in i varandras arkiv och plocka fram hela eller delar av program, så länge inga rättighetsfrågor ställer sig i vägen. Både antalet samproduktioner och programutbyten är på den högsta nivån någonsin, detta gäller även de 3200 nyhetsklipp nyhetsredaktionerna utväxlat.  Det ökade utbytet för nyhetsklipp kan förklaras dels med implementeringen av distributionssystemet Nordif3, dels med ett ökat behov av dylika p.g.a. NV-bolagens webbtjänster.

Formatsamarbetet ökar

Medan det traditionella Nordvisionssamarbetet sätter  nya rekord med alla mått mätt, ser man samma tendens i det relativt nya formatsamarbetet.  I samband med Nordvisions 50-årsjubileum 2009 sjösatte Nordvisionssekretariatet en formatidé-tävling som sedan dess varit årligt återkommande i flera genrer.

Formatsamarbetet är vid slutet av 2014 uppe i ca. 40 format som kommit till genom att samordna kreativitet och investera i formatutveckling.

Några av de mest framgångsrika formaten är ‘Jorden runt på 80 tweets’ (NRK), ‘Labyrint’ (SVT), ‘Amigo’ (DR) och ‘Amigo Grande’ (NRK). Men ett format slår dem alla. Det är NRK:s ‘Teenageboss’ som låter familjens tonåring ta över ansvaret för familjens ekonomi i en månad. Formatet har sålts till tio länder, i vissa fall för flera säsonger.

Gemensamma plattformar – den senaste formen för samarbete

Både DR och NRK har en gemensam plattform för ny rytmisk musik, och de bägge bolagen har nu inlett ett samarbete för att utveckla och driva en gemensam plattform.  Samarbetet går bl.a. ut på att utveckla nya funktionaliteter på sajten som möjliggör att man delar spår och redaktionella insatser tvärs över landsgränsen för att synliggöra dansk musik i Norge och vice versa.

Samarbete om sociala medier

De nordiska public service-bolagen har 2014 inlett ett samarbete kring användandet av sociala medier. De samarbetar bl.a. för en professionalisering av användandet av sociala medier och gemensamma standards för mätning och analyser av sociala medier. Liksom på övriga områden samarbetar bolagen för att spara både tid och pengar, för att kunna jämföra sina aktiviteter med andra aktörer och för att kunna utbyta kunskap och data inom Norden kring best practice.

”Samarbetet kring sociala medier blir otroligt spännande att följa under 2015” säger Henrik Hartmann och fortsätter; ”Om vi hade ett nordiskt pris för bästa expertgrupp i Nordvision skulle gruppen för sociala medieredaktörer säkert få det. De har lagt ner ett enormt arbete på det nordiska samarbetet 2014, med lovande utsikter för de kommande åren.”