Nordisk tv- og mediesamarbejde slår alle rekorder

Målt på samtlige parametre blev 2014 et overvældende rekordår for Nordvisions-samarbejdet. Samlet set sendes der i gennemsnit 12 nye nordiske programmer eller nyhedsindslag hver dag året i Norden. Især børneområdet rykkede til nye højder. Effektivt og generøst samarbejde er to af forklaringerne på rekorden, vurderer leder af Nordvisionssekretariatet i København.

Af Ib Keld Jensen

Med 55 år på bagen er Nordvisions-samarbejdet stærkere funderet end nogensinde. Og det kan dokumenteres med tørre tal for de fire hovedparametre.

Ikke tidligere har antallet af samproduktioner, udveksling af programmer, arkivklip og nyheder samlet eller hver for sig nået de nuværende højder. Dertil kommer, at samarbejdet om at udvikle og udveksle formater også sætter rekord.

I alt 4 442 programepisoder blev sendt på kryds og tværs af de nordiske landegrænser, og dermed er rekorden på 3 991 programepisoder fra 2010 blæst væk med solid margin. Det betyder direkte oversat, at der aldrig har været vist mere nordisk tv på de nordiske public service-kanaler end netop nu.

Nordvisions generalsekretær Henrik Hartmann vurderer, at der er flere forklaringer på den bemærkelsesværdige udvikling.

“Alle bolag i det nordiske samarbejde er underlagt stagnerende budgetter midt i en tid, hvor bolagene skal producere indhold til stadig flere platforme.  Samtidig ser vi den voldsomme udvikling i medieverdenen, hvor store spillere som Facebook, YouTube og Google fylder stadig mere. Det har fået os til at rykke tættere sammen som broderfolk og spørge, hvad vi kan gøre sammen,” vurderer han.

Ubureaukratisk og velsmurt maskine

Hele grundpræmissen for samarbejdet er, at jo mere man samarbejder jo billigere og mere indhold bliver der skabt. Fundamentet for dette er de syv genregrupper – børn, drama, fakta, kultur, ung, undervisning og undersøgende journalistik – , faktascreeningssamarbejdet og Nordvisionssekretariatet i København. En velsmurt maskine, der er nem at er at stige ombord på.

“Medarbejderne i de enkelte bolag oplever ikke hinanden som konkurrenter men som gode kolleger, man kan dele sine programidéer, strategier og overvejelser med. Der er generelt en ualmindelig høj grad af tillid, og jeg oplever at samarbejdet er mere generøst end nogensinde,” siger Henrik Hartmann og henviser til, at selvom Nordvisionssambejdet vokser, så er det fortsat et meget lille sekretariat med blot tre ansatte, der koordinerer samarbejdet.

Børneprogrammer hitter

Mest bemærkelsesværdig er udviklingen inden for børneprogrammerne, som gik fra en rekord i 2013 på 650 samproduktioner til en ny rekord i 2014 med hele 950 samproduktioner. Det svarer til, at der sendes et nordisk børneprogram hver dag – tre steder i Norden – året rundt. Henrik Hartmann kalder udviklingen for en sand eksplosion og en fantastisk god måde at udnytte licenspengene på i Norden.

Intensivt nordisk nyhedssamarbejde

Nordvisionssmarbejdet bygger på princippet om “at vi deler det vi ejer”. I praksis betyder det, at DR, NRK, Yle og RUV har lige så mange nyhedsklip fra u-bådsjagten i den svenske skærgård at vælge i mellem, som SVT selv har.

Bolagene kan også gå i hinandens arkiver og fiske hele programmer eller dele af programmer frem, med mindre rettighedsspørgsmål spænder ben for øvelsen. Både antallet af samproduktioner og programudvekslinger er på det højeste niveau nogensinde, og det gælder også for de 3200 nyhedsindslag, som nyhedsredaktionerne desuden har udvekslet. Stigningen i udvekslingen af nyhedsklip kan dels forklares med implementeringen af distributionssystemet Nordif3, men også med et øget behov for forskellige nyhedsklip for NV-bolagenes webtjenester.

Formatsamarbejdet stiger

Mens det traditionelle Nordvisions-samarbejde sætter nye standarder på alle parametre, så viser den samme tendens sig inden for det relativt nye formatsamarbejde. I forbindelse med Nordvisions 50 års jubilæum i 2009 søsatte Nordvisionssekretariatet en format idékonkurrence, som siden har været årligt tilbagevendende i flere genrer.

Formatsamarbejdet er ved udgangen af 2014 oppe på ca. 40 formater, som er blevet til ved at pulje kreativitet og investering i formatudvikling.

Nogle af de mest bemærkelsesværdige formater er ‘Jorden rundt på 80 tweets’ (NRK), ‘Labyrint’ (SVT) og ‘Amigo’ (DR) og ‘Amigo Grande’ (NRK). Men et format overgår dem alle. Det er NRKs ‘Teenageboss’, som lader familiens teenager overtage ansvaret for familiens økonomi i en måned. Formatet er solgt til 10 lande, i nogle tilfælde i flere sæsoner.

Fællesplatforme – nyeste form for samarbejde

Både DR og NRK har community platform for ny rytmiske musik, og de to nordiske bolag har nu indgået et samarbejde om at udvikle og drifte en fælles platform. Samarbejdet går eksempelvis ud på at udvikle nye funktionaliteter på sitet, der gør det muligt at dele tracks og redaktionelle indsatser på tværs af landegrænser således, at dansk musik kan opnå synlighed i Norge og omvendt.

Samarbejde om sociale medier

De nordiske tv og mediebolag har ligeledes indledt et samarbejde i 2014 omkring brugen af sociale medier. Sammen arbejder Nordvisions partnerne bl.a. med professionalisering af brugen af sociale medier og fællesstandarder for måling og analyse af sociale medier. Som på de øvrige områder samarbejder bolagene for at spare tid og penge, for at kunne sammenligne deres aktivitet med andre aktører og for at kunne udveksle viden og data på tværs af Norden omkring bedste praksis.

”Samarbejdet omkring de sociale medier bliver utrolig spændende at følge i 2015”, siger Henrik Hartmann og fortsætter; ”Hvis vi havde en nordisk pris for bedste ekspertgruppe i Nordvision ville gruppen af nordiske sociale medieredaktører nok tage den. De har lagt et kæmpe engagement i det nordiske samarbejde i 2014 med lovende perspektiver for de kommende år.”