2014 bästa året någonsin

Året 2014 blev det mest framgångsrika någonsin vad gäller antalet samproduktioner och program- och arkivutväxling i Nordvision. Årets samlade resultat slutade på 4.442 programepisoder i det nordiska tv- och mediesamarbetet.

Hösten 2014 har Nordvisionssamarbetet 55årsjubileum och för första gången någonsin finns det ett samlat resultat på över 4.000 programepisoder. Samarbetet de senaste 4-5 åren har legat strax under 4.000 episoder per år.  Resultatet av det nordiska tv-och mediasamarbetet  för 2014 blev 4.442 programepisoder. Förutom det tillkommer 3.200 nyhetsinslag som de nordiska nyhetsredaktionerna utväxlat mellan sig.

Ökad utväxling av nyheter

Nyhetsutväxlingen har ökat från 2013 till 2014. Ökningen kan dels bero på implementeringen av det nya distributionssystemet Nordif3 som nu även används på nyhetsområdet. Med Nordif3 blev det mycket smidigare och snabbare att överföra nyhetsinslag. Dels kan det också bero på att NV-bolagen använder flere olika nyhetsklipp på sina webbtjänster.

Inte bara fiction

Samproduktioner på Nordvision handlar inte bara om stora kostsamma dramaproduktioner, det kan vara en undersökning av medieforskarna om småbarns medievanor, att skapa ett verktyg för sociala medier eller ha en gemensam webbsajt för osignade band som NRK och DR utvecklade tillsammans som kallas ”Urørt” på NRK och ”KarriereKanonen” på DR.

Samproduktioner är också en mycket vanlig form för nordiskt samarbete i kultur och undersökande journalistik, två mycket starka public service-genrer.

De nordiska undersökande journalisterna träffas två gånger om året för att utbyta erfarenheter och för att hitta aktuella idéer för större nordiska samproduktioner eller singeldokumentärer. NRK:s Brennpunkt, SVT:s Uppdrag Granskning och Dokument Inifrån, Yle:s MOT, DR:s dokumentärredaktion i Århus samt SvYle:s granskande grupp som ingår i nätverket har i skrivande stund 8 helt nya samproduktionsprojekt på gång.

Made in Africa

Den nordiska kulturgruppen som är en av de mest aktiva grupperna inom Nordvision har just nu 26 kulturprojekt i gång, allt från samproduktioner till format. Ett av dem är DR:s ”Made in Africa” som alla nordiska beställare har visat intresse för på senaste kulturmötet.

”Made in Africa” kommer att ta pulsen på afrikanskt mode och det särskilda ”afrikanska uttryck” som präglar kontinentens mode och design. Många afrikansk designers imponerar den övriga världen just nu och många av de ledande designers i Europa och USA inspireras av afrikansk design.

Programmakarna kommer att möte afrikanska modedesigners, textilproducenter och modeexperter och visa en annan sida av Afrika, den man inte möter i nyheterna.

Formatsamarbeten

Det är extra glädjande att vi i år kunnat se en klar ökning av de relativt nya formen av samarbete, formatkonkurrancerna, som har gett konkreta resultat i nyproducerade programserier. Att hitta goda formatidéer och sedan utveckla dem är båda svårt och kostsamt, därför finns en stor anledning till att man samlar de nordiska krafterna gemensamt kring saken.

Det hölls två formatkonkurrancer i år under Nordvisionens regi, en för Ung och en för Fakta. Rekordmånga förslag lämnades in, 97 idéer totalt för båda tävlingarna. Vinnarna fick 25.000 Euro var för att vidareutveckla sina idéer.

Redan i januari är det dags för återpitch för ”Jævla homo”  (NRK/Mastiff) som vann ungformatkonkurrancen och i april blir det Svenska Yle:s tur att återpitcha  ”Bluffresan” som vann faktaformatkonkurrancen.

Nya nordiska format som redan är i produktion i de olika nordiska länderna är ”Dommer for en dag” (DR) Bør de gifte seg (NRK),  Nomino (NRK), Med livet som innsats (NRK), Da KORK kom til Bygda (NRK), Jorda rundt på 80 tweets (NRK), Deckarna (SVT), Labyrinten (SVT) och ”Kom och bo hos mig” (UR), alla utvecklade och producerade med Nordvisions stöd.

Ett lysande år för samproduktioner

Sedan beställarsystemet infördes i Nordvisionssamarbetet har antalet samproduktioner fallit något, men de sista åren har det stadigt ökat och i år har det kommit upp till 1.551 samproduktionsepisoder, det högsta sedan beställarna involverats.

Särskilt stort är barn-TV-samarbetet i Norden, i år har de nordiska bolagen samproducerat 950 program.

Faktasamarbetet har också  utvecklats markant de senaste två åren, och antalet samproduktioner har fördubblats, se grafiken.