Programleveranser

Nästan alla programleveranser inom Nordvisionssamarbetet sker via vår egen distributionskanal Nordif3.

Det finns också en standardkontraktsmall på fyra språk för samproduktioner, där man kan beskriva i detalj bland annat hur man vill få programmet levererat.

För att åstadkomma en möjligast smidig leverans av samproducerade program så är det bra att beakta bland annat följande:

1. Tydlig beställning av leveranssätt redan på projektkalendernivå från beställarna.

2. När man går in i en samproduktion ska beställaren ange i projektkalenderns ”notes”-fält hur man vill ha programmet levererat.

3. Det är alltid huvudproducentens ansvar att skriva ett avtal men det är också samproducenternas skyldighet att se till att formuleringarna motsvarar deras leveransbehov.

4. Skriv samproduktionsavtal med en tydlig leveransbeskrivning

5. Standardkontraktsmallen är utformad på det sättet att man kan skriva in alla behov och krav när man går in i en samproduktion.

6. Ange kontaktperson för leveransen, inklusive mailadress, i samproduktionsavtalet.

7. Nationell eller i-version. Förtydliga vid beställningen och skriv in i avtalet om ni vill ha original (ljud och grafik) eller en internationell version.

8. Förtydliga i beställningen och i avtalet vem som bekostar vad, som t.ex. omläggning av originalgrafik, textning eller ljudversioner.

9. Erbjud en pre-screen view av programmet för dina  samproducenter för att undvika problem vid leverans.

Nordvisionssekretariatet uppmärksammar och påminner också vid samproduktionsmötena beställarna och kanalredaktörerna om programmens leveransbehov.

Arkiv

Nordvisions riktlinjer om arkivutväxling

Mellom Nordvision-bolagene er alt arkivmateriale stilt til rådighet vederlagsfritt, hva angår bolagenes egne rettigheter. Kun eventuelle eksterne rettigheter og leveringstekniske kostnader blir å dekke av det bolag som rekvirerer. Kostnader til research eller andre arkivtjenester kan også faktureres etter avtale.

Hvert bolag har en fast arkivkontakt. Enhver forespørsel og leveranse skjer mellom disse kontaktene. Hvis eksterne produsenter som produserer på vegne av et NV-bolag skal benytte arkivstoff fra andre bolag skal vilkårene for bruk av materialet klart fremgå av kontrakten mellom det ansvarlige bolag og den eksterne produsent.

Researchmöjlighet i arkiven

SVT, DR & NRK har möjlighet att fysiskt söka material i varandras arkiv, kontakta respektive bolags arkivrepresentant för mer information om detta. För andra bolag kan man gå via arkiven i de respektive bolagen.

Materialbyte

Fysiskt utbyte av material sker via Nordif3.

Arkiv & arkivrepresentanter

DR:

DR Arkiv og Research – tel: +45 35203900
Tine Salomonsen

NRK:

Arkiv & Researchsenteret – tel: +47 23044050
Tone B. Feiring 
Inger Karin Raknerud 

SVT:

SVT Arkiv – tel: +46 87845700

Yle:

Yle Archives – tel: +358 914803100
Eva Andberg

RUV:

RUV Safnadeild – tel: +354 5153151
Helga Lara Thorsteinsdottir