Over 60 års samarbeid

Det nordiske TV-samarbeidet 'Nordvision' (NV) ble innledet med en konferanse mellom DR, NRK, SR og Yle i januar 1958 i Stockholm. I august 1959 besluttet man så å etablere en permanent sentral arbeidsgruppe som skulle lede et konkret TV-samarbeid mellom de samme fire organisasjoner. Gruppen kom til å bestå av de fire programdirektørene og lederne for eurovisjonskontorene, i tillegg til én eller flere andre ledende medarbeidere fra hvert bolag.

Nordvision har følgende medlemmer:

 • Danmarks Radio (DR), Danmark
 • Norsk rikskringkasting (NRK), Norge
 • Rikisutvarpid Sjonvarp (RUV), Island (1966)
 • Sveriges Television (SVT), Sverige
 • Yleisradio (Yle), Finland

Assosierte medlemmer er: 

 • Kalaallit unata Radio (KNR), Grønland (1997)
 • Kringvarp Føroya (KVF), Færøyene (1985)
 • Sveriges Radio (SR), Sverige (2016)
 • Utbildningsradion (UR), Sverige
 • Ålands Radio, Åland (2020)

Nordvisionsmøtet (NV-møtet)

Det styrende organ for Nordvisionssamarbeidet, i dag bestående av de nordiske mediedirektørene. Det første ordinære NV-møte ble holdt i København den 14. november 1959. I februar 1970 besluttet NV-møtet å gå over til to møter per år.

Programgruppemøter

Det første nordiske programgruppemøte ble holdt i mai 1958, med representanter for nyhets- og aktualitetsavdelingene.

Planmøter

I 1970 innførte man to separate planmøter i tillegg til de to man hadde i tilknytning til NV-møtene. Det første planmøte ble holdt i København 3. april 1970.

Nordvisions-ordførere

Våren 1970 etablerte radiosjefene en ordning med fast Nordvisions-ordfører, disse sitter i tre år, før vervet går videre. Ordførere til nå har vært:

 • 1970-72 Otto Nes, NRK
 • 1973-76 Håkan Unsgaard, SVT
 • 1976-79 Sakari Kiuru, YLE
 • 1979-81 Sam Nilsson, SVT
 • 1981-84 Arne Wessberg, YLE
 • 1984-85 Hans Jørgen Jensen, DR
 • 1985-88 Henrik Antonsen, DR
 • 1988-91 Petur Gudfinnsson, RUV
 • 1991-94 Ingvar Bengtsson, SVT
 • 1994-97 Kent Nilssen, NRK
 • 1997-00 Astrid Gartz, YLE
 • 2000-01 Bjørn Erichsen, DR
 • 2002-02 Hans-Tore Bjerkaas, NRK
 • 2003-05 Leif Jakobsson, SVT
 • 2006-08 Gunilla Ohls, YLE
 • 2009-11 Annika Biørnstad, NRK
 • 2012-14 Annie Wegelius, SVT
 • 2014-15 Lena Glaser, SVT
 • 2016-18 Marit af Björkesten, Yle
 • 2018-     Øyvind Lund, NRK

Nordvisionssekretariatet (NVS)

Fra 1. januar 1971 ble ordningen med et fast Nordvisionssekretariat (NVS) innført. Generalsekretærer har hittil vært:

 • 1971-1975 Nils-Börje Stormbom, YLE
 • 1976-1985 Bendix Madsen, DR
 • 1986-1995 Hans Åke Mathiasson, SVT
 • 1996-2006 Steffen Johanssen, NRK
 • 2006-      Henrik Hartmann, DR