Vinn 25.000 EUR för att utveckla nytt tv-format

Den nordiska undervisningsgruppen tar efter de framgångsrika faktaformat-tävlingarna som resulterade i nya nordiska format och utvecklingsprojekt som Teenage Boss, Bør de gifte seg och Överlevaren, och utlyser nu själva en ny formattävling.

Beställarna söker ett tv-format som kan förmedla kunskaps- och undervisningsmaterial på ett både underhållande, unikt, attraktivt och modernt sätt.

Programmen, som ska tilltala en bred målgrupp, och ska kunna produceras som serier i flera länder och även i flera säsonger.

Programserien kan handla om klassiska skolämnen som språk och matematik, men även andra allmängiltiga ämnen som arkitektur, teknologi m.m.  Önskemålet från beställarna är att få program som har ett brett tilltal och är underhållande.

I första omgång ska en konkretiserad programidé på 2-3 sidor sändas in här på www.nordvision.org. Idéen ska innehålla ett koncept med innehåll, form och dramaturgi. Deadline för det här är den 20 mars. De bästa förslagen kallas till pitch i Helsingfors den 10 april.