Yle testade beredskapen utan elnät

Övningen är en del i att vara förberedd för alla typer av krislägen.

Foto: Benjamin Suomela/Yle.

Tidigare i veckan kopplade Yle i Helsingfors bort sig från det nationella elnätet under ett par timmar.

Testet gjordes för att säkerställa att bolaget fortsatt kan förmedla innehåll och information med egen elförsörjning ifall elnätet i landet ger vika.

Övningen var lyckad – ingen större inverkan märktes.

“Det är viktigt för Yle att förbereda sig för alla slags krislägen. Målsättningen med övningen var att under kontrollerade former utreda hur ett eventuellt elavbrott inverkar på vår verksamhet. Det är viktigt att öva och på så sätt säkerställer vi att Yles beredskapssystem fungerar som de ska, säger Yles teknologidirektör Janne Yli-Äyhö.