Yle: AI förbättrar rekommendationerna

Johanna Törn-Mangs, som ansvarar för principarbetet för användningen av AI på Yle, skriver om hur maskininlärning ska användas ansvarsfullt i public service-bolaget.

Foto: lmari Fabritius/Yle.

Yle kan med gott samvete ses som en föregångare när det gäller användningen av AI i mediebranschen – bolaget har i flera år haft pilotprojekt såväl som regelrätt användning av AI i verksamheten, konstaterar Johanna Törn-Mangs. Hon är Svenska Yles ansvariga redaktör och ansvarar även på bolagsnivå för utarbetandet av nya principer för ansvarsfull användning av artificiell intelligens på Yle.

På Yle har man konstaterat att det inte räcker med etiska principer kring AI som bara gäller vissa områden eller enheter i bolaget – det behövs ett övergripande regelverk, skriver Johanna Törn-Mangs.

”Därför har vi denna höst påbörjat ett omfattande arbete för att skriva nya principer för en ansvarsfull användning av AI inom hela bolaget. Samtidigt ser vi ett behov att se över beslutsprocesserna i anslutning till AI. Vi vill klargöra vem som har ansvar för vad, och skapa en modell för hur vi fattar beslut i frågor som har att göra med AI.”

Samtidigt som regelverket utarbetas så fortsätter användningen av AI.

”Bland annat jobbar vi som bäst aktivt med att utveckla rekommendationerna på Yle Arenan, med målet att erbjuda inloggade användare en ännu bättre och mer personanpassad tjänst. Utvecklingen av tjänster i en mer personanpassad riktning bygger på AI och maskininlärning, och personliga rekommendationer som skapas utifrån dem”, skriver Törn-Mangs.