DR: Ungrådet hjälper till i förnyelsen av public service

Tolv utvalda i åldern 18-28 från hela Danmark tar nu plats i bolagets nya ungråd.

Nästan hela det nya rådet samlat på bild på DR i Köpenhamn. Foto: Lars Møller Hansen/DR.

Ungrådet har precis haft den första av tre workshopar, där de unga får insyn i DR:s arbete. Rådet får också redan från start utrymme för att komma med synpunkter på hur DR kan utveckla och förbättra sitt public service-utbud.

Det här skriver DR om.

Rådet består av tolv medlemmar i åldersspannet 18-28, och de kommer från hela landet.

Rune Sonnenborg, chefskonsulent i DR, säger till DR att ungrådet är en möjlighet att ta en större diskussion om public service med en särskild grupp av användarna.

”Ungrådet kan ge oss input och kunskap kring vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre. Det handlar om en sammanhållningskraft tvärs över den unga generationen och även geografiskt över landet, och den roll som vi kan spela i det här”, säger Sonnenborg.

Medlemmarna i rådet har valts ut av DR i samarbete med Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) och Landdistrikternes Fællesråd (LDF).

Uppdraget, förklarar Rune Sonnenborg, är inte att skapa en fokusgrupp – rådet ska inte bara se på de egna medievanorna.

”De ska var och en säkra att de representerar hela deras organisation och medlemmar. Ungrådet ska komma med en rad rekommendationer på en hög nivå när det gäller public service. Vi når de unga bra i dag, och vi ska säkra att vi fortlöpande förnyar oss och får med oss den kommande generationen.”