Kreditering

Vid Nordvisionsmötet i Stockholm i juni 2011 fattades beslutet om att kreditering av Nordvisionsfonden ska ske i slutprodukten ifall ett projekt erhållit stöd från Nordvisionsfonden, men att krediteringen ska gälla Nordvision för att göra det tydligare både externt och internt inom bolagen.

Krediteringen ska ske med text (Nordvision). Kreditering med logotyp är upp till varje enskild producent att fatta beslut om.

Förutom Nordvision ska givetvis de samproducerande bolagen också krediteras. Här försöker vi samla de logotyper som för tillfället används. 

Kontakta gärna Nordvisionssekretariatet i fall ni har fler frågor.

 

 

Nordvision

Nordvisionsfonden skall alltid krediteras med texten "Med stöd från Nordvision", på samma språk som resten av sluttexterna, eller med Nordvisions logo, ifall projektet fått stöd från Nordvisionsfonden.

 

Nordvision-logo JPG (61 KB)

NV-logo_CMYK_RT.ai (884 KB)
NV-logo_CMYK_RT.png (715 KB)
NV-logo2017_NEG RT1.ai (1,75 MB)
NV_logo2017_NEG_RT1.png (164 KB)
NV_logo2017_POS_RT1.ai (1,76 MB)
NV_logo2017_POS_RT1.png (751 KB)

DR

Læs hvilke regler der gælder indenfor kreditering, design og indpakning af programmer, der skal sendes på DRs kanaler.

Læs her (pdf)

Hvis du har brug for grafisk materiale såsom logoer og indpakningsskabeloner, bedes du kontakte Inge Kastoft.

NRK

Mer information om NRK:s logotyper och manualer hittar du på nrk.no/design. Observera att du också ska ta kontakt med Cecilie Lyng före du använder webbsidan.

RUV

Isländska RUV ska krediteras med följande logo.

RUV
RUV logo blue on white ai (1 MB)
RUV logo blue on white pdf (51 KB)

UR

UR:s loggor kan du ladda ner från UR:s webbsidor.

Yle

För Yle ska antingen Yle eller Yle Fem krediteras i slutprodukterna. Närmare info och nerladdningsbara versioner finns här: 
Yle brand, visual image and logos
Different versions of the Yle corporate logo