Nordif3 og programutveksling

Programutväxling inom Nordvision

En viktig del av samarbetet inom Nordvision är gratisutväxlingen. Tack vare den delas tusentals innehåll mellan de nordiska länderna varje år. Samarbetets motto är ”Vi delar det vi har”.

Som en central del finns Nordif3, som är utväxlingens tekniska plattform. Du kan läsa mer om systemet her nedan. Där hittar du också kontaktuppgifter till bolagens respektive nyckelpersoner.

Nordif3: Kontakter

Varje Nordvision-bolag har egna så kallade superusers för den tekniska utväxlingsplattformen, Nordif3. Det är i första hand dem du ska kontakta i frågor som rör Nordif3.

All the Nordic companies have their own superuser for Nordif3. They are the first to contact in matters regarding Nordif3.

Nordif3 is a distribution system for content, programmes and co-productions within the Nordvision companies DR, NRK, RUV, SVT and Yle. Nordif3 is also used for exchange of archive and news clips as well as raw material.

Links

Archive exchange

Co-productions

NRK is the owner of the Nordif3 system, and the other partner companies have a Nordif3 support contract with NRK.

Nordif3 user manuals