Ansök om stöd från fonden

Du är inte inloggad. Observera att du bör logga in för att kunna fylla i din ansökan. Logga in uppe till höger och pröva på nytt. Om du fortfarande inte kan fylla i en ansökan, kontakta NV-sekretariatet.

Nästa ansökningsfrist: tisdag 9 maj 2017

Beslut om fondstöd delges senast den 12 juni.

Observera att du bör vara inloggad på nordvision.org för att kunna fylla i en ansökan. Märk också att din beställare ska ha godkänt din avsikt att ansöka om stöd.