Samarbetet inom nordisk public service

Mobilt erfarenhetsutbyte

23. May 2016 kl. 13.11

10 personer från fem redaktioner i fyra nordiska länder möttes i Göteborg för att utbyta erfarenheter omkring mobil-tv....[mere]

Nordisk samarbejde om Nordea og Panama Papers

17. May 2016 kl. 16.28

DR, SVT og Yle har samarbejdet tæt med ”Panama Papers” om Nordea-historien. For alle de nordiske involverede har dette...[mere]

Bilden av vårt land: publiken i en viktig roll

13. May 2016 kl. 10.02

SVT:s utvecklingsprojekt Bilden av vårt land är ett arkitekturhistoriskt program där publiken är medskapare. Tanken är...[mere]

Snowhow – genuint nordiskt kunnande om snö och is

09. May 2016 kl. 15.57

“Om någon i världen ska göra innehåll om snö, så är det vi nordbor”. Med den utgångspunkten började NRK och Svenska Yle...[mere]

Ny medarbejder til Nordvision fra NRK

02. May 2016 kl. 09.25

Øystein Espeseth Andresen bliver ny medarbejder i Nordvisionssekretariatet. Øystein kommer fra NRK Super, NRK's...[mere]

Workshops genererede idéer til nye formater

04. May 2016 kl. 11.12

Malmö-seminariets gennemgående arbejde med sociale medier i workshops var præget af lysende engagement hos deltagerne,...[mere]

Høyhastighets allmennkringkaster-utvikling

02. May 2016 kl. 13.16

En nordmann og to svensker stakk av med seieren under Nordic Hack Day hos NRK.[mere]

11 maj var deadline för vårens fondansökningar för samproduktions- och utvecklingsstöd för nordiska projekt (minimum två Nordvisionbolag). Fondstyrelsen möts den 2.6 för att behandla ansökningarna. Beslut om fondstöd delges senast den 6 juni.

Nordvisionsfondens utdelningarKalender - aktuella mötesdatum

Pitcher skrivs in i projektkalendern ca 2 veckor innan mötet

Juni
2. Nordvisionsfondens styrelse (Stockholm)
2.-3. Nordvisionsmöte (Stockholm)
14. Expertmöte om 360°-video & VR (Köpenhamn)

Augusti
26. Webbchefsmöte (Reykjavik)

September

5.-6. Crossmedia, digital storytelling (Helsingfors)
7. Radiochefer (Köpenhamn)
19.-22. Screening, gratisutväxling (Oslo)
21.-22. Datajournalistik (Köpenhamn)
22. Undersökande journalistik (Helsingfors)
23. Historiegruppen (Oslo)

Oktober
3.-4. Kunskapsgruppen (Oslo)
10.-11. Dramamöte (Stockholm)
11.-13. Barnmöte (Helsingfors)
24.-25. Kulturmöte (Helsingfors)
25.-26. Faktamöte (Helsingfors)

November
8. Nordiska förhandlargruppen (Stockholm)
28.-29. SoMe-chefsmöte (Helsingfors)
29.-30. SoMe-konferens (Helsingfors)

2017
Januari

23.-26. Screening, gratisutväxling (København)

Maj
8.-11. Screening, gratisutväxling (Helsingfors)


Nordvisions årsrapport ger en inblick i det nordiska mediesamarbetet mellan DR, NRK, RUV, SVT, Yle, SR och UR.