Slik kommer du i gang med et Nordvisionsprosjekt

En idé

Det starter med en god idé. Før den kan tas med til en nordisk pitch, skal den være godkjent av din bestiller/programsjef. Enten som et utviklingsprosjekt eller en samproduksjon.

Når er neste møte?

I regi av Nordvision finnes det flere forskjellige programgrupper, tilpasset målgrupper og sjangre. Programgruppene møtes normalt to ganger i året, og der møtes de nordiske landenes bestillere og produsenter. Dette er et perfekt sted å pitche din idé. Sjekk vår møtekalender for å finne neste møte i din sjanger. På møtene bestemmer bestillerne hvilke prosjekter de ønsker å gå i samproduksjon med, og hvilke de ønsker å gi penger til utvikling.

Registrer prosjektet ditt

Før du deltar på møtet skal du registrere ideen i Nordvisions projektkalender. (Registrer deg som bruker på nordvision.org aller først). Der angir du om du søker utviklingsstøtte eller samproduksjonsstøtte. Prøv å få med så mye informasjon som mulig i registreringen – det gjør det enklere for bestillerne å ta riktig beslutning. Husk også å legge inn hvor mye penger du ønsker. Er du i tvil, så spør gjerne oss i sekretariatet.

 

 

Forbered pitchen din

På møtet vil du møte representanter fra alle de fem nordiske bolagene / allmennkringkasterne, språket på pitchen velger du selv, enten skandinavisk eller engelsk.

Det er viktig at du i pitchen forklarer hvorfor prosjektet er relevant og interessant for et nordisk publikum, og hvorfor det kan passe som en nordisk samproduksjon.

Trenger du mer innsikt i hvordan de andre nordiske landene tenker eller om din idé har nordisk potensiale? Kontakt din bestiller eller Nordvisionssekretariatet.

Husk: Får du med minst en partner fra en annen nordisk kringkaster, kan du også søke penger i Nordvisionsfondet.

I begynnelsen av mai og november er normalt fristene for å søke utviklings- og samproduksjonsstøtte hos Nordvision. Kontakt Nordvisionssekretariatet om du har behov for å søke om fondspenger ad hoc, mellom de to ordinære ansøkningsrundene.

(Samproduksjonsstøtte og utviklingsstøtte deles ut to ganger i året (juni og desember) av Nordvision)

Huskeliste for pitch og samproduksjon

 

1. Registrera dig som användare på nordvision.org för att komma åt projektkalendern.

2. Glöm inte att uppdatera dina egna projekt i kalendern om förändringar är på gång.

3. När samproduktionen är ett faktum, skriv ett tydlig samproduktionsavtal med dina samproducenter.

4. När produktionen är färdig kan du distribuera programmet till dina respektiva samproducenter via Nordif3, vilket är ett samnordiskt meta-/mediesystem. 

5. Skicka all relevant info till dina samproducenter, som Coda/IFPI, pressbilder, presstext och bildinformation.

Nyttigt att veta

Nordvisionens språk på möten är "skandinaviska", men tydlighet krävs för att undvika missförstånd.

Deltagarna betalar själva för resa och uppehåll. Prata med din chef.

Platsen för mötena växlar mellan de nordiska bolagen.

Värdbolaget (där mötet hålls) står för möteskostnaderna, inklusive måltider.

Ordlista

Huvudproducent – Bolaget som har huvudansvar för projektets ekonomi och innehåll.

Samproduktion, co-production – Ett programsamarbete med flera bolag inblandade, men som har en huvudproducent.

Reell samproduktion – Alla deltagande bolag har samma ekonomiska och innehållsmässiga ansvar.

NV-bolag – Alla nordiska public service-bolag som deltar i Nordvisionssamarbetet.

Projektkalender – en databas över alla samproduktioner och utvecklingsprojekt. Innehåller information om vilka som är dina samproducenter, kort programinnehåll, budget, leveransdeadlines mm.

Gratisutväxling – Alla medlemmar i Nordvision kan utväxla program kostnadsfritt med varandra om man har 100 % rättigheter till programmet.

Nordif3 - Nordvisions programdistributionssystem som är kopplat till alla NV-bolagens meta-/mediesystem. Läs mera.

Nordvisionsfonden

Om du håller på med en nordisk samproduktion kan du ansöka om stöd från Nordvisionsfonden. Du kan också ansöka om stöd för att utveckla din idé till en samproduktion. Förfarandet skiljer sig lite beroende på vilken programgrupp det gäller.

Läs mera om Nordvisionsfonden

Kreditering: Alle bilder på denne siden er hentet fra https://www.flickr.com/photos/byrawpixel/ med en CC-lisens (Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0))