Riktlinjer för externa bolag vid Nordvisionfinansierad formatutveckling

Om ett externt bolag önskar ansöka om pengar för formatutveckling från Nordvision, så ska den externa producenten eller produktionsbolaget först kontakta respektive nationella beställare vid DR, NRK, RUV, SVT, UR eller Yle för att få idén godkänd. Nordvisionsekretariatet kan hjälpa till med att förmedla kontakt.

Nordvision betraktar alltid någon av Nordvisions parter (DR, NRK, RUV, SVT, UR eller Yle) som huvudproducent vid en formatutveckling, även om pitchen görs av ett externt bolag. Avtalet mellan Nordvisionfonden skrivs alltid med något av Nordvisionbolagen.

Huvudproducenten, det nationella Nordvisionbolaget, skriver alltid ett separat formatutvecklingsavtal med det externa bolaget om Nordvisionfinansiering av formatutvecklingen blir aktuell.

Det är särskilda rättighetsregler som gäller för de externa aktörer som tilldelas Research- & utvecklingsstöd från Nordvisionfonden:

- De nationella Nordvisionbolagen har en första option för att producera nationella versioner inom sina territorier.

- Därtill kommer andra rättigheter, utgående från bland annat finansiering, varifrån idén har kommit etc. Detta avtalas det om mellan det nationella Nordvisionbolaget och det externa bolaget, som också beaktar de nordiska rättigheterna inom Nordvision.

Ytterligare info fås via de nationella beställarna i Nordvisionbolagen. Kontakta Nordvisions sekretariat om du behöver kontaktuppgifter till beställarna.