Formatdefinition

Ett format bygger på en idé som kan återskapas, till exempel i nationella versioner på andra ställen än i ursprungslandet.

En förutsättning för ett fungerande format, är att de som medverkar ska kunna bytas ut. Det gäller både deltagare, programledare och produktionsteamet (fotografer, producenter och så vidare). Den återskapade versionen ska ändå kunna hålla samma klass och kvalitet som originalet.

Det är vanligt och önskvärt att formatet resulterar i en så kallad produktionsbibel. I den beskrivs formatets ramar och strukturer. Bibeln beskriver tydligt formatets olika element, som ska kunna återskapas och upprepas många gånger.

Element kan vara manus, ordningsföljd, studiodesign, ljussättning, «catch phrases», visuella element, grafiska element, beskrivning av karaktärer och förhållandet mellan dessa, musik, tävlingar, uppgifter och mycket mer.

Även mobilappar och andra liknande lösningar kan vara en del av formatet, och ska i så fall beskrivas i formatbibeln.

FRAPA: Formatorganisation, information om format inom TV-branchen

Om du har frågor om format, är du välkommen att kontakta Nordivisons sekretariat.


English:

A format is based on a universal idea which can be recreated, for example as a national version of the original production, in other countries than the country of origin.

For this to be possible, all contributors (participants, host, photographers, editors, producers etc.) must be exchangeable, without loss of quality compared to the original.

A format has a fixed framework and a clearly defined structure, which can be described in a production bible, with distinct and recognisable elements that can be repeated many times.

Elements can be script, sequence, studio design, lighting, «catch phrases», visual elements, graphic elements, descriptions of characters and the relationships between them, music, competitions, assignments, among others.

Also, applications for smart phones and tablets can be part of a TV format.

Please contact the Nordvision secretariat, should you have any question regarding formats.

(Källa/Source: Ole Hedemann, NRK)