10 tips för pitch

Två gånger om året anordnas en nordisk pitchdag i samband med att de nordiska genre- och programgrupperna träffas.

Under mötet finns det möjlighet att pitcha format-, samproduktions- och utvecklingsidéer för de nordiska beställarna, som igen kan ge möjligheten att söka produktions- eller utvecklingsstöd  ur Nordvisionsfonden.

1. Nordisk samproduktion

Det är viktigt att pitchen förklarar varför projektet är relevant och intressant för en nordisk publik och varför det är lämpligt för en nordisk samproduktion. Observra att inte alla projekt är intressanta ur ett nordiskt perspektiv - oavsett hur bra/goda de är. Detta är beställarna mycket medvetna om, var det du också.
Ta gärna kontakt med din beställare om du har några frågor kring detta.

2. Nordiska utvecklingsprojekt  

Tänk nordiskt när du pitchar en idé för utveckling. Beskriv tydligt hur det sökta beloppet skall användas. T.ex. utvecklingsprocess, mer resarch eller för att kunna producera en pilot/dummy.

3. Förankra idén i ditt bolag

Idéer som pitchas för Nordvision bör vara förankrade hos din chef och/eller din beställare.

4. Materialet även i skrift

Ta gärna med ett kortfattat skriftligt material om projektet till de 6 nordiska beställarna. Materialet ska även innehålla kontaktuppgifter för nyckelpersoner.

5. Pitchens innnehåll

- Programidé
- Programlängd och antal episoder
- Produktionsstart och evt. leverans
- Vad söker du?  – produktions- eller utvecklingsstöd , eller vill du ha samproduktionspartners?
- Belopp som söks

Använd PowerPoint eller liknande presentationsprogram för presentationen. Detta underlättar språkförståelsen mycket. Tala tydligt och använd så mycket ”skandinaviska” som du kan, eller pitcha på engelska. Beställarna kommer från fem olika länder...

6. Illustrera din idé

Använd rörligt material  till presentationen i så stor utsträckning som möjligt. 

Om det inte finns – använd  ”moodboard” eller bilder som levandegör din idé.

7. Var noga med tekniken

Ha tekniken förberedd, ta med presentationen på USB, DVD eller material på egen dator. Ta med dig eventuella tillbehör om du inte använder PC vid din presentation.

8. Håll tiden du får

Var tydlig och håll tiden, lämna utrymme för frågor och diskussion. Innan mötet får du veta hur mycket tid du får til pitch och till frågor. Normalt ges 5-7 minuter för pitch och det samma til diskussion/frågor från beställarna.

9. Öva, öva och öva innan

Tänk på att även den bästa idén kan förlora på grund av en dålig presentation. Öva på din presentation inför dina kollegor innan du kommer till pitchen.

10. Projektkalendern på nordvision.org

Skriv in ditt projekt i Nordvisions projektkalender i god tid före pitchen.

Projektkalendern är det verktyg som används inom Nordvision för att ha kontroll på alla samproduktioner och utvecklingsprojekt. Det är också i projektkalendern de andra beställarna kan läsa om ditt projekt och förbereda sig inför pitchen.

Att projektet finns i projektkalendern är mycket viktigt. Har du ingen access till projektkalendern, kontakta NV-sekretariatet.

Produktionsstöd

Beställare från de nordiska bolagen och kanalerna (SVT, NRK, DR, YLE, SvYle och RUV) finns på plats och beslutar direkt efter pitchsessionen vilka program de är intresserade av för samproduktion. Om man har fått en nordisk samproducent kan man också söka samproduktionsstöd ur Nordvisionsfonden. Fonden delar ut produktionsstöd två gånger om året.

Utvecklingsstöd Fakta/Kultur/Barn/Ung

Faktabeställarna delar årligen ut 600.000 DKK, Kultur-, Barn och Ungbeställarna 400.000 DKK, som de direkt fördelar till utvecklingsprojekt som är relevanta och intressanta för flera nordiska länder. När man söker pengar för ett utvecklingsprojekt inom dessa genrer behöver man alltså inte söka utvecklingsstöd i Nordvisionsfonden.

Projekt som får utvecklingsstöd skall åter/genpitchas på nästa genregruppmöte 6 månader senare. Utvecklingsstöd delas ut två gånger om året.

Andra genrer söker för utveckling från Nordvisionsfonden, även där delas stöd ut 2 gang/år.