8 tips för pitch (Ikke 10 som menyen sier...)

Nordvision ordnar pitchtillfällen för utveckling och samproduktion. Här har vi samlat goda tips för en lyckad pitch.

Du pitchar i allmänhet till beställarna för de nordiska medlemsbolagen.

Det är viktigt att pitchen förklarar varför projektet är relevant och intressant för en nordisk publik.

1. Vilken typ av projekt har du?

A) Samproduktion

Din pitch ska förklara varför projektet är lämpligt för en nordisk samproduktion. Varför är projektet relevant i en nordisk kontext, alternativt: Vilken allmän relevans skulle produktionen ha för publiken?

Ta kontakt med din beställare om du har några frågor kring detta. Nordvisions sekretariat diskuterar också gärna ditt projekt och dess möjligheter med dig! Kontaktuppgifterna hittar du längst ner på Nordvision.org.

B) Utvecklingsprojekt

Beskriv tydligt hur de sökta pengarna ska användas. Det ska vara tydligt varför det är ett utvecklingsprojekt: vilka frågor är det du vill ha svar på? Vad ska utvecklingsarbetet leda till? Utvecklingen av ett projekt kan sedan leda till en pitch om samproduktion.

C) Återpitch/avrapportering

Projektet som fått utvecklingsstöd ska återpitchas till beställarna senast omkring sex månader efter att det fått utvecklingsstödet. Återpitchen ska vara en kort och tydlig sammanfattning av utvecklingsarbetet: vad användes pengarna till? Vad kom ni fram till? Och, inte minst, ska projektet gå vidare, eller avslutas det efter utvecklingsarbetet?

2. Förankra idén i ditt bolag

Idéer som pitchas för Nordvision bör vara förankrade hos din chef och/eller din beställare.

Om mötet hålls fysiskt, se till att ha allt ditt material lagrat lokalt (på en USB-sticka, t.ex.) så att du har tillgång till det även utan wifi.

3. Kom ihåg det här i pitchen

- Vilken sorts stöd söker du?
- Hur mycket pengar söker du?
- Förklara din idé
- Om du söker utvecklingsstöd: Vad ska du använda pengarna till? (Utveckla idén, göra research, skapa en pilot...)
- När levereras innehållet till samproducenterna?
- Kom ihåg rättigheterna! Tänk på rättigheterna redan från start. Det ska vara möjligt att publicera ditt innehåll i samproducenternas länder.
- Om du gör din presentation på engelska så förstår flest möjliga dig och din idé.

4. Video

Använd gärna video och bilder för att ge en bättre bild av vad du vill med projektet. 

5. Var noga med tekniken

Se till att ha presentationen och video-/ljudklipp lagrade lokalt på din egen enhet.

6. Håll tiden

Var tydlig och håll tiden. Innan mötet får du veta hur mycket tid du får till pitch och till frågor. Standardpitchtiden är 5 minuter, plus tid för frågor.

7. Be gärna oss om hjälp!

Om du är osäker, har frågor eller problem, så är Nordvisions sekretariat bara ett telefonsamtal eller ett e-postmeddelande bort. Vi hjälper dig gärna!

8. Spara allt material i projektdatabasen

Ditt projekt ska beskrivas så tydligt som möjligt i Nordvisions projektdatabas (projektkalendern på Nordvision.org), innan pitchen. Ladda även upp din presentation!

Projektdatabasen är det verktyg som används inom Nordvision för att ha kontroll på alla samproduktioner och utvecklingsprojekt. Det är också i projektkalendern de andra beställarna kan läsa om ditt projekt och förbereda sig inför pitchen.

Om du behöver tillgång till projektdatabasen, kontakta sekretariatet så hjälper vi dig.

Produktionsstöd

Beställare från de nordiska bolagen (SVT, NRK, DR, YLE, Svenska Yle och RUV) är med på mötet och tar beslut direkt efter pitchsessionen vilka projekt de är intresserade av för samproduktion. Om du har fått en nordisk samproducent kan du också söka samproduktionsstöd ur Nordvisionsfonden. Fonden delar ut produktionsstöd två gånger om året.

Utvecklingsstöd Fakta/Kultur/Barn/Ung

Faktabeställarna delar ut stöd direkt till utvecklingsprojekt som är intressanta för flera nordiska länder. När du söker pengar för ett utvecklingsprojekt inom dessa genrer behöver du alltså inte söka utvecklingsstöd i Nordvisionsfonden.

Andra genrer söker för utveckling från Nordvisionsfonden, även där delas stöd ut två gånger per år.