Organisation

GD/VD-mötet: Generaldirektörer och verkställande direktörer

Nordvisionsmötet: Medie- och programdirektörer och webbchefer

 

Programgrupper

(Barn, drama, fakta, kultur, kunskap, undersökande journalistik, ung)

Beställare, program-/redaktionschefer, projektledare, programproducenter. 

 

Expertnätverk

Arkivchefer: personal som är aktiv i arkivutväxlingen

Datajournalistik: redaktionschefer, programproducenter

Esport: Redaktionschefer för esport-innehåll

Etik: etikcheferna

Nordisk digital grupp / Cross Media: programproducenter och redaktions- och utvecklingschefer som jobbar med crossmedia-projekt & digital storytelling 

Formatscouter: formatinköpare

Hack Day: utvecklare

Historia: redaktionschefer och programproducenter

Nordiska förhandlargruppen: jurister

Redaktörer för bolagens förstasidor (front page)

Programutveckling: innehållsutvecklare och chefer för innehållsutveckling

Publiceringschefer

Sociala medier: chefer för sociala medier

Sociala medier-seminarie: superusers för sociala medier

Tillgänglihet: sakkunniga

Unga och unga vuxna: redaktionschefer, programproducenter och beställare

Webbchefsmötet: webbchefer och –beställare

Programutväxling

Arkiv: arkivkontakterna

Barn: sker i samband med barnmötet

Gratisutväxling (inte barninnehåll): kanalchefer, inköpare och programutväxlingsmedarbetare

Nyheter: se Nordif superusers för nyheter

 

Distribution

Nordif3: styrgruppen

Teknologiutvecklingschefer: relaterat till publiceringsteknologi

 

Andra grupper och nätverk

Beta

Kommunikation

Medieforskning

Nyheter & sport

Radiochefer

Tro, religion och livsåskådning

VR & 360 grader