Det nordiska public service-samarbetet

Inledning

Inom Nordvision samarbetar de nordiska public servicebolagen för att stärka public service i Norden. Medlemmarna samproducerar, utväxlar program, samutvecklar format och delar kunskap, vilket årligen genererar över 4 500 program. 

 

Partners

Medlemmarna är DR (Danmark), NRK (Norge), SVT (Sverige), Yle (Finland), och RUV (Island), samt 4 associerade partners: KNR (Grönland), KVF (Färöarna), UR (Sverige) och Sveriges Radio (SR, Sverige)

 

Vision

Nordvision vill vara det bäst fungerande regionala partnerskapet för public service-media i världen, även gällande digitalt innehåll och utveckling av publiceringsteknologi.

 

Programgrupper, samarbetsforum och expertnätverk

En stor andel av samarbetet äger rum inom programgrupper och expertgrupper som träffas två gånger om året; på hösten och våren. Dessa träffar är de bästa tillfällena att pitcha och presentera projekt för att hitta nordiska samproducenter och samarbetspartners inom Nordvision. Aktuella mötesdatum finns på nordvision.org.

Det nordiska samarbetet rymmer också ett antal expertgrupper som träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter och kunskap. Se organisationsdiagram.

Nordvisionssekretariatet

Nordvisionssekretariatet i Köpenhamn säkrar, utvecklar och skapar ramverket i nära samarbete med medlemmarna och har ett antal verktyg till sitt förfogande: bland annat Nordvisionsfonden (intäkter från regionens kabeldistribution), Nordvisions digitala distriutionssystem (Nordif3) och databaser för samproduktioner och format. Sekretariatet hjälper till att forma och bygga relevanta plattformar för att medlemmarna ska kunna samarbeta enkelt och flexibelt.

 

Riktlinjer

Riktlinjerna för Nordvision.

 

Nordvisionsfonden

Nordvisionsfonden får sina intäkter från kabeldistribution av TV-programmen från de nordiska medlemmarna. Fondens medel är öronmärkta nordiska samproduktioner och samarbetsprojekt, vilka syftar till att stärka det nordiska kultursamarbetet och stimulera nyttjandet av nordiska författare och artister. 

Gå till Nordvisionsfonden

Nordvision -  samarbete sedan 1959

Läs mer om historiken

Nordvisionssekretariatet

Generalsekretær
Henrik Hartmann
+45 24 24 83 05
hrh(AT)dr.dk

Projektleder 
Øystein Espeseth-Andresen 
+45 28 54 40 05
oyes(AT)dr.dk

Projektleder 
Tommy Nordlund
+45 28 54 40 44
tono(AT)dr.dk

GD/VD-mötet: Generaldirektörer och verkställande direktörer

Nordvisionsmötet: Medie- och programdirektörer och webbchefer

 

Programgrupper

(Barn, drama, fakta, kultur, kunskap, undersökande journalistik, ung)

Beställare, program-/redaktionschefer, projektledare, programproducenter. 

 

Expertnätverk

Arkivchefer: personal som är aktiv i arkivutväxlingen

Datajournalistik: redaktionschefer, programproducenter

Esport: Redaktionschefer för esport-innehåll

Etik: etikcheferna

Nordisk digital grupp / Cross Media: programproducenter och redaktions- och utvecklingschefer som jobbar med crossmedia-projekt & digital storytelling 

Formatscouter: formatinköpare

Hack Day: utvecklare

Historia: redaktionschefer och programproducenter

Nordiska förhandlargruppen: jurister

Redaktörer för bolagens förstasidor (front page)

Programutveckling: innehållsutvecklare och chefer för innehållsutveckling

Publiceringschefer

Sociala medier: chefer för sociala medier

Sociala medier-seminarie: superusers för sociala medier

Tillgänglihet: sakkunniga

Unga och unga vuxna: redaktionschefer, programproducenter och beställare

Webbchefsmötet: webbchefer och –beställare

Programutväxling

Arkiv: arkivkontakterna

Barn: sker i samband med barnmötet

Gratisutväxling (inte barninnehåll): kanalchefer, inköpare och programutväxlingsmedarbetare

Nyheter: se Nordif superusers för nyheter

 

Distribution

Nordif3: styrgruppen

Teknologiutvecklingschefer: relaterat till publiceringsteknologi

 

Andra grupper och nätverk

Beta

Kommunikation

Medieforskning

Nyheter & sport

Radiochefer

Tro, religion och livsåskådning

VR & 360 grader