Programutväxling inom Nordvision

En viktig del av samarbetet inom Nordvision är gratisutväxlingen. Tack vare den delas tusentals innehåll mellan de nordiska länderna varje år. Samarbetets motto är ”Vi delar det vi har”.

Som en central del finns Nordif3, som är utväxlingens tekniska plattform. Du kan läsa mer om systemet via menyn till vänster. Där hittar du också kontaktuppgifter till bolagens respektive nyckelpersoner.