Över 60 år av samarbete

Det nordiske TV-samarbeid 'Nordvision' (NV) ble innledet med en konferanse mellem DR, NRK, SR og Yle i januar 1958 i Stockholm.

I august 1959 besluttet man så å etablere en permanent sentral arbeidsgruppe som skulle lede et konkret TV-samarbeid mellom de samme fire organisasjoner. Gruppen kom til å bestå av de fire programdirektørene og lederne for eurovisjonskontorene, i tillegg til én eller flere andre ledende medarbeidere fra hvert bolag.

Nordvision har følgende medlemmer:

- Danmarks Radio (DR), Danmark
- Norsk rikskringkasting (NRK), Norge
- Rikisutvarpid Sjonvarp (RUV), Island (1966)
- Sveriges Television (SVT), Sverige
- Yleisradio (Yle), Finland

Assosierte medlemmer er: 

- Kalaallit unata Radio (KNR), Grønland (1997)- Kringvarp Føroya (KVF), Færøyene (1985)- Sveriges Radio (SR), Sverige (2016)- Utbildningsradion (UR), Sverige - Ålands Radio, Åland (2020)

NV-møter

Det første ordinære NV-møte ble holdt i København den 14. november 1959. I februar 1970 besluttet NV-møtet å gå over til to møter per år.

Programgruppemøter

Det første nordiske programgruppemøte ble holdt i mai 1958, med representanter for nyhets- og aktualitetsavdelingene.

Planmøter

I 1970 innførte man to separate planmøter i tillegg til de to man hadde i tilknytning til NV-møtene. Det første planmøte ble holdt i København 3. april 1970.

NV-ordførere

Våren 1970 etablerte radiosjefene en ordning med fast NV-ordfører, for perioder på tre år. Ordførere til nå har vært:

1970-72 Otto Nes, NRK
1973-76 Håkan Unsgaard, SVT
1976-79 Sakari Kiuru, YLE
1979-81 Sam Nilsson, SVT
1981-84 Arne Wessberg, YLE
1984-85 Hans Jørgen Jensen, DR
1985-88 Henrik Antonsen, DR
1988-91 Petur Gudfinnsson, RUV
1991-94 Ingvar Bengtsson, SVT
1994-97 Kent Nilssen, NRK
1997-00 Astrid Gartz, YLE
2000-01 Bjørn Erichsen, DR
2002-02 Hans-Tore Bjerkaas, NRK
2003-05 Leif Jakobsson, SVT
2006-08 Gunilla Ohls, YLE
2009-11 Annika Biørnstad, NRK
2012-14 Annie Wegelius, SVT
2014-15 Lena Glaser, SVT
2016-18 Marit af Björkesten, Yle
2018-     Øyvind Lund, NRK

NV-sekretariat (NVS)

Fra 1. januar 1971 ble ordningen med med fast NV-sekretariat (NVS) innført. Tidligere generalsekretærer (NV-sekretærer) har vært:

1971-75 Nils-Börje Stormbom, YLE
1976-85 Bendix Madsen, DR
1986-95 Hans Åke Mathiasson, SVT
1996-06 Steffen Johanssen, NRK
2006-      Henrik Hartmann, DR