Senaste artiklar

Radiofestivalerne samarbejder

Når den danske radiobranche mødes til 'Radiodays' i 2007, bliver det med et styrket program tilrettelagt i samarbejde med den norske søsterfestival 'Radiodagene'.

Nordisk forfatterunivers utforskes

For første gang igangsettes et tverr-nordisk kultursamarbeid på web: Nordisk Forfatteratlas ble tildelt 1.020.000,- i produksjonsstøtte fra Nordvisionsfonden høsten 2006. Film- og...

Nye beslutninger på NV-mødet

På det netop afholdte NV-møde blev det bl.a. besluttet at nedsætte en nordisk webgruppe og en tænketank, og så efterspørges succeskriterier for programgruppernes arbejde.

En bestiller ser på Nordvision

Maria Groop-Russel, SVT's Genrechef for Barn- och Ungdom, har de sidste par år deltaget som bestiller på B&U-programgruppemøderne. Her fortæller hun om hvilket indtryk hun har af...

SVT får en ny programudbudsproces

Stort set alle programmedarbejderes arbejde i de nordiske bolag er afhængigt og berørt af udbudsprocesser. Nu spiller SVT´s ledelse ud med en ny model, som skal forbedre processen.

NRKs barnejul selges utenlands

NRKs julekalender om Linus og vennene hans selges til flere land.

NVS-handlingsplan 2007

NVS-handlingsplan for 2007 indeholder nye fokusområder, bl.a. nordiske rettigheder.