Registrering for Fakta- og kulturmøtet - Helsingfors

Fakta: Mandag 25.03 kl. 10:30 til 16:15, 
Bestillermøte fakta (kun faktabestillere): tirsdag 9:30-11:00
Inspirasjons-sesjon for produsenter Fakta og Kultur: Tirsdag 23. oktober 11.00-14.00
Pitcher for Kultur starter: Tirsdag 26. mars (14:15), og fortsetter onsdag 27. mars. (Det kan forekomme justering av tidspunkter)

Felles lunsj for Fakta og Kultur serveres til påmeldte.

Frist for påmelding til Kultur- og/eller Faktamøtet er onsdag 13. mars 2019.