Fondstyrelsen

Nordvisionsfonden leds av en styrelse som behandlar alla ansökningar, och som är ansvarig inför de fem bolagens generaldirektörer. Styrelsen består av fem medlemmar, och väljer själv sin ordförande.

 

SVTThomas Nilsson, ordf. (Christian Wistrand, handläggare)
NRK: Arne Helsingen (André Haglund, handläggare)
DR: Lars Fredenslund Høgsberg (Nikolaj Vitting, handläggare)
RUV: Skarphéðinn Guðmundsson
Yle: Marit af Björkesten (Siv Wester, handläggare)

Nordvisionssekretariatet fungerar som sekreterare för fonden.