Nordvisionsfondet

Deadline Nordvisionsfondet: 10. november 2021

Beslutninger om fondsstøtte offentliggjøres senest 11. desember 2021. 

Du søker om støtte ved å fylle ut en av søknadsskjemaene her på nordvision.org. Du må være logget inn for å kunne søke.

>> Søk om fondstøtte | Godkjenn samproduksjoner

Om Nordvisionsfonden

Fondet får sine inntekter fra kabeldistribusjon av NV-bolagenes programmer i de nordiske land. Fondets midler er øremerket nordiske samproduksjoner og samarbeidsprosjekter, og har som målsetting å styrke det nordiske kultursamarbeid og å stimulere bruken av nordiske opphavsmenn og utøvende kunstnere.

NV-fondets inntekter er fordelt i nasjonale kvoter, og alle søknader rettes derfor til produsentens eget bolag - se listen over NV-fondens nationale kontaktpersoner her.

Spørsmål vedrørende bolagenes rutiner og prioriteringer rettes til bolagenes fondskontakter. NV-sekretariatet veileder søkere om søknadsrutiner og om innhold i søknader om utviklingsstøtte.

Kontakt Nordvisionssekretariatet for mer informasjon: Henrik Hartmann, +45 24 24 83 05 / hrh@remove-this.dr.dk eller Øystein Espeseth-Andresen, +45 28 54 40 05  / oyes@remove-this.dr.dk

Nordvisionsfondets styre

Nordvisionsfondet ledes av et styre som behandler alle søknader, og som er ansvarlig overfor de fem bolagenes generaldirektører. Styret består av fem medlemmer, og velger selv sin saksordfører. 

SVT: Karin Tideström (Christian Wistrand saksbehandlare)
NRK: Arne Helsingen (André Haglund, saksbehandler)
DR: Julie Lungholt (Nikolaj Vitting saksbehandlare)
RUV: Birgir Sigfusson
Yle: Johanna Törn-Mangs, ordf. (og Ville Vilen) 

Nordvisionssekretariet er sekretariat for fondet.