Nordvision søger ny generalsekretær

Nordvision søger en visionær, energisk og diplomatisk leder til Nordvisionssekretariatet. Stillingen tiltrædes den 1. juli 2024 og gælder for en fireårig periode.

Nordvision vil være det bedst fungerende og mest samarbejdsorienterede regionale partnerskab for public service-medier i verden. Partnerskabet har eksisteret i 65 år, og mediesamarbejdet mellem de nordiske public service-selskaber har fået en stadig større betydning for hovedpartnere, som er DR (Danmark), NRK (Norge), SVT (Sverige), RUV (Island) og Yle (Finland). Senest har partnerskabet udviklet nye samarbejdsmodeller for indhold i genren drama såvel som børnedrama. Vi søger en person, som kan bidrage til en yderligere styrkelse af Nordvision-samarbejdet fremover.

Stillingen omfatter samarbejde med en lang række dedikerede medarbejdere og ledere i de nordiske public service-selskaber, som alle er højt kvalificerede inden for deres område. Vi kan tilbyde et meningsfyldt arbejdsmiljø, hvor du og sekretariatet faciliterer samarbejde om projekter med stærkt public service-indhold.

Det er vigtigt, at du har en solid baggrund inden for et af de nordiske public service-selskaber, og her især, at du har arbejdet med indhold til enten TV, radio eller produkter til digitale medier, samt at du allerede har et stærkt netværk inden for en af Nordvisions partnere.

En stor del af samarbejdsindsatsen sker inden for programgrupperne (drama, børn, unge, undersøgende journalistik, kultur, fakta og sport) og i forskellige ekspertgrupper, som udveksler viden og erfaringer. Nordvisionssekretariatet (NVS) udvikler og koordinerer mange af disse netværk.

NVS står også for at sikre, udvikle og skabe rammerne i tæt samarbejde med partnerne og har en række værktøjer til rådighed, blandt andet Nordvisionsfonden (indtægter fra regionens kanaldistribution), Nordvisions digitale distributionssystem (Nordif3) og databaser til samproduktioner og formater.

Generalsekretæren (GS) er ansvarlig for den daglige drift og refererer til Nordvisions ordførende og bestyrelse (NV-mødet).

Den nye GS skal efterfølgende ansætte de to nye medarbejdere i sekretariatet. GS har blandt andet til opgave at sikre, at forudsætningerne for samarbejdets mål og visioner kan opfyldes.

Stillingens ansvarsområder omfatter (men er ikke begrænset til):

– Generel ledelse af Nordvisions samarbejde, ansvar for budget og regnskab samt for to medarbejdere

– Udvikling af strategi tæt koblet til partnernes krav og behov

– Udvikling og vedligeholdelse af digitale værktøjer til partnerskabet

– Nordvisionsfondens ressourcer til forskning og udvikling samt regnskabet for dette

– Information og kommunikation vedrørende partnernes medarbejdere og ledelse, herunder daglig kommunikation, årsrapporter, nyhedsbreve, pitchsessioner m.m.

Vi vil sætte pris på:

  • Stærke ledelses- og samarbejdskompetencer baseret på tillid, engagement og anerkendelse.
  • Uhøjtidelighed, høj integritet og evnen til at motivere. Fremragende evner som teamplayer og en stærk tro på, at vi i fællesskab gør hinanden endnu bedre.
  • Strategisk og analytisk tilgang til opgaveløsning. Du har initiativ, god dømmekraft og stor kapacitet, både hvad angår arbejde og ledelse.
  • Erfaring med public service-medier i Norden.
  • Gode mundtlige og skriftlige engelskkundskaber og forståelse for de skandinaviske sprog.
  • Meget energisk tilgang, og at du sætter en ære i at levere planmæssigt og til tiden.
  • Proaktiv tilgang til at etablere relationer til partnerne på alle niveauer.

Bemærk, at det kun er medarbejdere hos en af de nordiske public service-partnere, som kan søge om denne tidsbegrænsede stilling for en fireårig periode. Det er hensigten, at den udvalgte ansøger fortsætter sin ansættelse hos den partner, hvor vedkommende allerede er ansat. Sekretariatets placering afgøres i forbindelse med generalsekretærens udnævnelse.

Ansøgningsfristen er fredag den 15. september. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler via Teams fredag den 13. oktober 2023. Ansøgningen sendes til Eva Beckman eva.beckman@svt.se og til Jannice Zotterman jannice.zotterman@svt.se

Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte Nordvisions ordførende, Eva Beckman, eva.beckman@svt.se, eller den nuværende GS, Henrik Hartmann, hrh@dr.dk.

Det nordiske public service-samarbejde – Nordvision

Nordvision-partnerskabet samarbejder om at styrke public service i Norden. Partnerne samproducerer, udveksler programmer, udvikler fælles formater og deler viden, hvilket udmønter sig i mere end 4.500 TV-programmer årligt. Medlemmerne er DR (Danmark), NRK (Norge), SVT (Sverige), Yle (Finland), RUV (Island) og Sveriges Radio (SR, Sverige) samt fire tilknyttede partnere, KNR (Grønland), KVF (Færøerne), UR (Sverige) og Ålands Radio & TV (Finland). Få flere oplysninger her: www.nordvision.org.