New user

Här upprättar du en profil/login til www.nordvision.org.  

Observera att det bara är anställda i NV-bolagen som kan få ett användarnamn till nordvision.org

Efter att du fyllt i dina uppgifter kommer Nordvisionsekretatariatet att granska och aktivera dina rättigheter. Du får ett mail, då dina användarrättigheter är aktiverade.

Du må registrere en bruker på nordvision.org for å kunne registrere prosjekter i vår prosjektkalender, for å søke om penger i fondet, for å godkjenne andre søknader, og for å finne samproduksjonspartnere.

Vi ber om din informasjon slik at denne kan knyttes opp mot de prosjektene du tilhører. Den dagen du slutter vil opplysningene om deg bli slettet. Du kan også når som helst be om å få utlevert opplysningene vi har om deg, og du kan også be om at vi sletter den informasjonen. Les mer vår cookie- og privatlivspolitikk her.

EN:
Create a profile/login for nordvision.org. Note that only people working at on of the Nordvision companies can get a login to nordvision.org.

You will need a profile to register a project in our calendar, to be able to apply for money, or to find a co-production partner.

We will ask for your name and email address, additionally what company you belong to. Your info will be stored as long as you are an active member. 

*
*
*
*
*
*
*