Nordvisionsfonden

Deadline Nordvisionsfondet: 5. mai 2021

Beslut om fondstöd delges senast den 15. juni.

Observera att du bör vara inloggad på nordvision.org för att kunna fylla i en ansökan. Märk också att din beställare ska ha godkänt din avsikt att ansöka om stöd. 

Inte inloggad

Du är inte inloggad. Observera att du bör logga in för att kunna fylla i din ansökan. Logga in uppe till höger och pröva på nytt. Om du fortfarande inte kan fylla i en ansökan, kontakta NV-sekretariatet.