Påmelding til pitch

Her registrerer du ditt prosjekt for pitch.  Registrer deg for deltakelse her. 

Til prosjekter som pitches for Research og utviklingsstøtte (R&D) ønsker bestillerne:

  • At det tenkes modig, annerledes og stort, med et nordisk perspektiv.  

Til samproduksjonspitchene ønsker bestillerne: 

  • Prosjekter som egner seg svært godt for streaming i VOD/playtjenestene med målgruppe: under 50-år (30-50). 
  • Forslag til store produksjoner som én kringkaster ikke kan produsere alene. 
  • En publiseringsplan; Hvilke publiseringskanaler? Hvilke rettigheter? (bør kunne ligge lenge i VOD) 
  • At dere tenker modig, hvordan en kan bruke nye, overraskende grep, tenke annerledes og stort, og med et nordisk perspektiv?
  • Hva vil dere gjøre annerledes enn tidligere for å appellere til streamere og hvordan tenker dere rundt innledning, grep, seriens oppbygging osv.?

Frist for registrering av prosjekt for pitch Kultur- og/eller Faktamøtet er mandag 1. oktober klokken 12 (CET.) Senest 4. oktober får du beskjed om prosjektet ditt er godkjent for pitch eller ikke.

Husk

Alle prosjekter skal være godkjent av det enkelte bolags bestiller før registrering. 

Skal du återpitche? Da trenger du ikke registrere deg - all info kommer på mail. 

Mer info fås på Fakta- og Kultursidene.