Nordvision ger extra stöd till unga utvecklingsprojekt

På kort tid har ungsamarbetet blivit Nordvisions tredje största. Det vill vi gärna använda maximalt, och Nordvisionsfondens styrelse har beviljat extra pengar till unga utvecklingsprojekt under 2021. Sammanlagt öronmärks omkring 150 000 euro till unga utvecklingsprojekt.

Vi vill bredda det nordiska ung-samarbetet till att omfatta utveckling av innehåll och format på både nya och gamla områden såsom podcast och annan audio, dokumentärer och drama, sociala medier, och publikundersökning.

Pitcha ditt projekt i mars

Projekten pitchas på Nordvisions Ung-möte den 23 mars. Utvecklingspitchen är öppen för alla typer av projekt riktade mot unga vuxna, 16-29 år.

Deadline för registrering av projekt till pitch blir den 19 mars. Målet är att alla pitchade projekt ska ha svar innan påsk, och projekt som får stöd rapporterar tillbaka sex månader senare, hösten 2021. En jury med representanter för de nordiska public service-bolagen avgör vilka utvecklingsprojekt som ska få stöd.

Externa och frilansande producenter kan också söka support.

Förbered din idé för nästa steg

Om du har en utvecklingsidé som du vill förverkliga så kan du ansöka om pengar till projektet. Tala med din beställare.

Nordvisions sekretariat finns också alltid tillgängligt för frågor och diskussion om din idé.

Henrik Hartmann
hrh@remove-this.dr.dk, +45 24 24 83 05
Øystein Espeseth-Andresen
oyes@remove-this.dr.dk, +45 28 54 40 05
Tommy Nordlund
tono@remove-this.dr.dk, +45 28 54 40 44