Fondstyrelsen

Nordvisionsfonden leds av en styrelse som behandlar alla ansökningar, och som är ansvarig inför de fem bolagens generaldirektörer. Styrelsen består av fem medlemmar, och väljer själv sin ordförande.

 

SVTThomas Nilsson, ordf. (Christian Wistrand, handläggare)
NRK: Arne Helsingen (André Haglund, handläggare)
DR: Julie Lungholt (Nikolaj Vitting, handläggare)
RUV: Skarphéðinn Guðmundsson / Birgir Sigfússon
Yle: Johanna Törn-Mangs

Nordvisionssekretariatet fungerar som sekreterare för fonden.