Registrering för Fakta- och kulturmötet - Reykjavik

Fakta: Onsdag 15 april

Kultur: Torsdag 16 april

Gemensam lunch serveras till alla som registrerat sig för deltagande (bindande anmälan).

Sista registreringsdag för deltagande i Fakta- och/eller kulturmötet är 30 mars 2020.